Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

pokračování přesných zápisků bývalých pacientů do tehdejší kroniky o Horních Holčovicích

31.7.1951 Pracovní program se opakuje,

Máme 6 udržbářů(s.Albrecht kuchař,s.Kužela jeho pomocník,s.Kocfelda natěrač,s.Orlík malíř,s.Brázda pomocník dle potřeby a kronikář),na statek odchází 10

soudruhu.s.Plotica,s.Kolečev,s.Guštan,s.Juriš,s.Juřík,s.Jurčík,s.Turek,s.Hečko,s.Šigut,s.Tvarůžek).Novým mnoho starostí,která měla předchozí parta opadlo.Záhy jsou všichni zaběhnutí do nových poměrů a pokračujem v práci pravidelně jako dříve.

Udržbáři opravují protější dům,ostatní pilně svážejí na státním statku seno.Večer v přítomnosti Dr.Buxbauna volíme nový výbor.S.Albrecht stává se předsedou,pracovní vedoucí udržbářů je s.ošetřovatel Kuchařík, na poli s.Turek -jeho zástupce s.Juřík.Dále velitelem světnic je s.Juřík a s.Palica.Od toho nového zřízení fondu(s týdenní příspěvkem 20 Kč).s.Buxbauman táže se na názor nových pacientů na nynější léčbu.3nedělní pobyt v novém středisku bude nyní poučným pro každého pacienta,který se příjde léčiti.Nové prostředí,dobrovolná kázeň a práce bez pití alkoholu má podporovati snahu každého pacienta o vyléčení.

Obrazek1.8 až 8.8.1951 Nabude nyní popisovati události denně abych se vyhnul opakování neměnícího se zaměstnání.Shrnu vyhodnocenou práci za tuto dobu a stručně se zmínín o některých událostech.práce. Všude pokračuje pravidelně dále, jak na statku ,tak v údržbě.Soudruzi denně svážejí seno,doma pracujeme v dalších opravách osady.dáváme dopořádku protější dům,aby byl v pátek schopen příjmout další osadníky.V dolejší místnosti bývalé hospody staví s.ošetřovatel Kuchařík kamna.Chce vybudovati zvlášť kuchyň a zvlášť jídelnu a sice v místnostech bývalé hospody.Až dodnes sloužila nám jedna místnost za kuchyň,jídelnu a klubovnu.Mimo jiných  drobných prací bylo doveženo a uhašeno vápno a uskladněno ve sklepě bývalé hospody.Dále dovezeno seno pro potřeby osady,natrháno něco lipového květu.

3.8.přijel na doporučení UNZ Opavy sám nový pacient s.Petráš a byl s.Buxbaunem přijat do nového kolektivu..7.8. Přijeli další 3 soudruzi s.Lasovský,s.Otýpka,s.Barčík..s.Petráš byl téhož dne odvezen do Opavy,aby prodělal sezení.Zbývající 3 nový se zapojili do denního zaměstnání.Toho večera měli jsme pěkný zabavný program.Dr.Buxbaun přivezl s sebou dva soudruhy -pacienty ,harmonikáře,konzervatoristy a kouzelníka,kteří nám připravili zábavný program.Máme slíbeno,že nás navštíví častěji.Zasobování bylo zlepšeno.Dostali jsme brigadnické přídavky potravin(lístky).Po stránce finanční má nemocnice vyplatiti udržbářům 20Kčs denně a 10 cigaret k tomu a sice pravděpodobně se zpětnou platností.O tento příděl se všichni pacienti spravedlivě  rozdělí(včetně pacientů na statku).

 

Dnešním dnem   končí se mi léčba v Horních Holčovicích a tím i práce kronikáře.Předávám ji k dalšímu poračování.Bude to pravděpodobně s.Barčík,Loučím se ze všemi.Děkuji za péči a pomoc předevšim Dr.Buxbaunovi,ošetřovatelům . Osvěžen na těle i na duši odcházím ,abych pokračoval ve svém zaměstnání s pevným předsevzetím  ve způsobu nového života bez alkohol i doma.Často budu na prožité chvíle zde vzpomínáti.Přijí všem do dalšího života mnoho zdaru a hlavně  hodně pevné vůle vydržeti bez zla-alkoholu.... kronikář.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tak jako moji předchůdci dostávám se do nového střediska společně s dalšími soudruhy a přebírám kroniku k dalšímu pokračování.Vzhledem k tom,že pracovní program se opakuje budu popisovati události jedenkrát za týden.Vžíváme se do práce na poli,svážíme seno,trávu,silažujeme,tkz.konzervujeme  trávu v otevřených vyzděných jamách.,aby statek měl v zimních měsicích po ruce čerstvější zachovanou stravu – krmino pro dobytek.Po dobré večeři  debatíme takřka každý den za spoluúčasti všech.Seznámili nás souhruzi s prací již vykonanou ve skupině údržby.Zaujímá nás velice započatá práce soudruhů z udržby v protějším domku,kde se připravuje nové další obydlí.Prohlížíme dále strašlivě zničený vedlejší hostinec,který jak z úst ošetřovatele s.Kucharčíka slyšíme,že jest plánovaná nová veliká jídelna s kuchyní,kulturním sálem a vedlejšími místnostmi.Vidíme,že s.Kucharčík ošetřovatel pracuje na rozházených kamnech v kuchyni,již dávno po uplynulých pracovních hodinách a chce sám nějaké dílo vykonati.Procházíme a uvažujeme jak by bylo možno co nejlépe a nejrychleji opraviti hostinec,který by mohl sloužiti lépe a prostorněji pro zvýšený stav osazenstva.Jsou krásné dny práce,pokračujeme plynule ,skupina na statku sváží denně seno do stodol,připravují se žně ve kterých rovněž i my se přičíníme aby byla úroda včas sklízena.Udržbáři pod vedením ošetřovatele s. Kucharčíka dokončují protější domek vněmž bylo získáno 14 míst pro nové pacienty.Ba i stáj pro koně a místnost pro drůbež byla připravena,stačí jen připravit postele a vycpat slamníky.Udržbář s.Jurčík třebas zámečník ,již zasklívá a opravuje mistrně okna domku.

 

Dnešním dnem tj 10.8 .51

po debatním večeru za přítomnosti vedoucího osady Dr,Buxbaunem  přeložen do Opavy s.Kužel odkud bude propuštěn.Na dolečení přibyli z Opavy s.Kraina a s. Tyrčík, který byl zařazen pro práci na staku.Dne 12.8. (neděle) měl s.Tyrčík návštěvu otce a ženu,které doprovázel k autobusu,na zpáteční cestě se zastavil do hostince a vypil malé pivo, jak po domluvě dne 14.8. sám se přiznal.Jelikož znovu jeden ,který porušil sebekázeň ,byl večer odvezen zpět do Opavy.Přibyli dnešním dnem s, Vavrečka,s.Hrunčím,s,Horný.S.Krajina byl přeložen ze skupiny na statku do údržby – pokouší se objevený klavír v dalším domku opraviti.Byl by dobrý pro zdejší kulturní středisko ale pochybujeme,že se mu to podaří jelikož schází v něm hodně součástek,které budou možné jen zhotovením v továrně získati.Začali žně,do kterých se zapojili pacienti našeho kolektivu pracující na statku.                                                                   Opsala  MS 

Vynikají v práci zemědělské pracovní vedoucí s.Hrubčín s Horný a s.Otypka jak kvalitně tak i kvantitativně,tak se pochvalně o nich zmínil správce zdejšího statku jiní nejsou za něma pozadu snaží se všemožně taktéž  tohoto uznání.Tak utikáa čas našeho znovuzrozeneho člověka zde již se stavějí panáky,žito oves ječmen již je nakládáme svažime stavíme stohy a připravuje se vymlátit. Naš hostinec nastávající jídelna doslova čim dále tím lepšího vzhledu ošetřovatel s.Kuchovčík opravdu ukončil stavbu kamen a zedník náš pacient s.lasovský odborně přestavěl kotel na vodu a upravil komín.Zdi jídelny nabyli okouzlujícího zjevu, ohraničená pola vyplněna krajinkama samou to přírodou strop vylinkovaný bohatý na ornamenty mistrně vyplučný jakoby mramorem,to si zase dal záležet náš velice sympatický člen našeho kolektivu s.Kocvelda již z jeho povahy cítíme,že toho mnohem více obládá ale,že něco tají.Krásně provedena kuchyň nám prozrazuje jeho bujnou a bohatou fantazii a dovednou ruku.Každý kdož zde zavítáte přesvědčite se o skutečnosti,že se nacházíte v jícnu prostředí,ale jak ne v tak odlehlé vesnici  opuštěné a zenedbané jak počáteční byl náš dojem.

Dnešní debatní večer tj. 17.8.51 byl hodně veselý a bohatý byl přítomnej s naším vedoucím MUDr:Buxbaumem i správcem s.Lamplatou,ukončen byl několika písní,do Opavy přeložení k propuštění byli s.Plotica,Šigut,Hečko a s. Koleček.Přibyli z Opavy byli s.Pluhaček,Štuka a Jiříček.Volnou vycházku na zábavu v Karlivicích dne 18 t.m. Mělo hodně pacientů.Později zjistil s. ošetřovatel Kucharčík,že vše bylo vpořádku. Na ubikacích byla tuto sobotu jako obyčejně provedena řádná čístka a v nastávající neděli obdivovali jsme bujnou přírodu v okolí.Hodně se vyskytlo sběračů hub mezi námi.Pondělí práce pokračovala plynule jak v údržbě tak na statku.dnešním dnem byli propuštěni s.Turek a s.Juřík.

 

Dne 21.8.

byl přeložen do Opavy s.Vlczek k propuštění a náš veselý společník s.Tvarůžek onemocněl pociťoval malatnost slabosti zůstal tady doma.Z Opavy přibyli na doléčení s.Petraš,Malík,Svoboda,Mu“ller,Chlebek Ilík a s.Rucký s nimi ošetřovatel s.Šebesta který přebíra službu konajícího ošetřovatele za s.Kucharčíka.Za přítomnosti s.tajemníka Škrle  zahajil nam vedoucí osady s.MUDr:Buxbaum obšírnou přednášku o vlivu alkoholů na tělo a duši člověka.Vyjádřil se  bohatě,působil nam velice na duši,což  za jeho slova krásné děkujeme mu všichni přítomni  ze srdce na konec zaspíváno několik písní.Tím byl  debatní večírek ve 22ooh ukončen.Rovněž jsme se rozloučili s ošetřovatelem s.Kucharčíkem a poděkovali za jeho  dobrou snahu pro naše nastavajicí dílo a za jeho ošetřování po celou dobu zde s námi stanovenou.Příštího poledne navštivili nas s.Dr:Kolek  správce Lamplata a taj.Škrla,všimli si našeho pokračování v budování a vyjádřili se pochvalně.

Dnem 23.8 51 ve skupině na statku pracovalo 12 členů kolektivu a v údržbě celkem 11 pacientů kteří pod velením našeho nového ošetřovatele s.Šebesty opravdu  se vynasnažili aby s prací se pohlo,na opravach budovy nastavající jídelny ma skutečně naš odborník stavitelský s.Lasovsky zedník veliký podíl,byl položen  vodovod,vyčerpána studna,vylepšování světnic před líčením,proveden  výkop pro získání vodovodního potrubí,zakrytí kanálu,vyčištěná a připravená skladiště pro sklad nábytku.V protějším domku již i postele s vysoce vycpanými slamníky čekají na nové pacienty. s.Chlebek ma bolesti obličeje-hlavy jest oteklý zůstal v domácím ošetření našeho ošetřovatele s.Šebesty který si dal velice na pacientovi zaležet.

 

Dnes tj. 24.8.51 bylo deštivé počasí,ze skupiny na statku přišli někteří zpět a vypomáhali zbyvajícím v údržbě, Jelikož bylo zpozorováno,že věci rozházené v blízkosti Hájenky se strácejí navrhl s. ošetřovatel Šebesta aby tyto se svaželi do přípraveného skladiště.Tak se taky stalo,byl požádán správce statku o koně s povozem bylo nám vyhověno a odpoledne se svážel nábytek do skladu. K večeru přijel náš vedoucí osady s MUDr:Buxbaum,ohledl vykonanou práci,vyslechl stížnosti správce statku/adjunkta/ hlavně na člena kolektivu s.Pluhačka který se provinil tím,že opustil pracoviště odešel do lesa a ještě k tomu pobuřoval čimž narušoval pracovní morálku.                        

                                                  Opsala RS (Růžena Sigmundová)

 

Dnes přibyli z Opavy na doléčení soudruh Sýdar,odeslání  zpět k propuštění byl s.Otipka,s.Guštan,s.Tvarůžek rovněž i provinilý s.Pluháček,rebelantů v našem středu nepotřebujeme.Nemocný pacient s.Chlebek bude předán na chirurgické odd.

 Příštím dnem nám onemocněl naš velice schopný kuchař s.Albrecht,bolesti,svírání,křeče v krajině žaludku,po několikade denním opakování nemoci a po prohlídce s.MUDr:Buxbaumem po všechným možném i obětavým ošetřováním s. ošetřovatelem Šebestou bylo nutno pacienta odvést dnem 28.8 t.r. Do nemocnice.

  Přibyli na doléčení  jsou s. Jaglař,Potyka a s. Vicha,po skončené léčbě propuštěn soudruh Vavrečka.

 Jak již  jsem se zmínil,že naš sympatický člen kolektivu s.Kocvelda něco tají vyšlo najevo,že ovládá taktéž dobře kuchařit jako mistrně štětec pro zhotovení díla voditi a proto převzal za nemocného s.Albrechta funkci kuchaře,na místo čestného předsedy za onemocnělého byl jednohlasně zvolen s.Jurčík a funkci vedoucího údržbáře  předal s.ošetřovatel Šebesta s.Sýkorovi,jelikož jest moc zaneprázdněn pro ošetřování,stavu se totiž,že nam hodně členové kolektivu marodují žaludky,snad jest tomu voda pitná příčinou?

Žádali jsme správce statku aby pro  pracující statku něco k pití poskytl,jest ochoten,ale za podmínek proplacení.

Tak nám život probíhá,procházkou po zaměstnání všímáme se přírody posloucháme její hudby do které jakoby se něco připletlo slyšíme šramot jdeme po sluchu až k domku mezi hlavní budovou a nastávající Kulturním domem-jídelnou  který jest vyčistěn a slouží k účelům dílenským.

Při vstupu do něho vydíme jak udržbář a předseda naš s.Jurčík,dlouho po pracovní době zhotovuje turistické hulky,vypaluje vzpomínky na „Bumapas“ Holčovice jest průkopníkem tohoto nápadu.

Ve večerních  hodinách jest i o humor postaráno,s.Kocvelda vypráví nam v duchach ačli sám jest povahy bojuzlivé kolektiv se baví jest plno smíchu,na konec ubíráme se k odpočinku.

 Obrazek

Dne 30.8.51 mluvilo se hodně o elektrizaci v naše osadě.

Dopoledne navštívil nás tajemník s.Škrla s technickým poradcem s elektrárny Krnovské.Na kompetentních místech by snad bylo již jednáno v této tak důležité věci? Technickým poradcem byly nam sděleny tyto skutečnosti.

Síť která by vedla z Dol.Holčovic k nám do osady  bude asi 1.400 m dlouhá,sloupu 8m vysokých bude asi 40ks zapotřebi průměru 100-110 projektováno jest jen to nejnutnější prohliženo rovněž ze strany šetrnosti,na 2 000V tj. 7 žárovek 60,12-40,17-25 prozatímně.

 Radilo se coby se dalo podniknout přišlo se na cyfru Kč 180.000,která by snad jen-jen tak dostačovala i kdybychom si to nejnutnější udělali sami.

Při odchodu s.taj.Škrla slíbil,že se bude na patřičných místech co nejdříve informovat.

Bylo by ohromné kdyby naš kulturní sál byl brzo projekčním aparátem vybaven.

Příštího dne poslední v srpnu debatní večer na kterém nám ved.osady s.MUDr:Buxbauman široce přednesl přednášku o alkoholu a rodině.

Na doléčení přibyli s Opavy s.Klus a s.Šrubař.

Po zaspívání několika písní večer ukončen.Propuštěn byl z léčení naš zednický odborník člen našeho kolektivu s.Lasovský.

 V sobotu 1.9.51 ze skupiny na statku  i odpoledne několik členů nakládalo žito,v údržbě malíř s.Svoboda podličoval zdí některých místností kulturního domu..Naš štíhlý velikán technik v údržbě s.Orlík převzal velení nad novými osadníky s.Šrubařem a s. Klusem kteří společně hasili vápno.Odpoledne na podnět ošetřovatele s.Šebesty svaželi jsme nábytek do skladu od Hájenky.Pracujeme za velice obtížných podmínek poněvadž nedostává se nám často potřebného materiálu lepíme z čeho se to dá.Zachraňováním starého nábytku jest mnoho drahoceného materialu uchováno.Jest již poškozen prádelník,jelikož vlhká komora nevyhovuje,taktéž skříně zasklená na medikamenty a lékařské instrumenty která zde  ještě nebyla jest již hotová a nalakovaná.V nejbližších dnech bude i skříň na civilní obleky pacientů a pohovka dohotovená.Toto vše jest na podnět s.ošetřovatele Šebesty po normální pracovní době provedeno za což jsme mu vděční.

 V neděli  dne 2.9.51 byl krásný den s.Kraina a s.Hrubčín měli své manželky na návštěvě.Propustku obdrželi s.Můller,s.Sýkora i navrátivši se z nemocnice s.Albrecht vyžádal si propustku z které se nvrátil až byl najden s. ošetřovatelem šebestou v Jelení ve stavu podnapilém a byl na ubikaci přivezen.  Při hovoru telefonickém s. ošetřovatelem o této věci s Opavou s.Albrecht se zmizel.

                                                                                             opsala RS

Dnešním dnem t.j.4.9.51 končí doba doléčby s.Jiříčkovi s.Šenkovi i mi Vaším kronikáři proto práce kronikáře předávám s.Sýdorovi k dalšímu pokračování.

Vypomáhal jsem na statku v údržbě i na ubikacích dělal jsem zapisovatele i účetního.

Proto prosím za prominutí,že jsem snad nezachytil nějaké maličkosti.

Loučím se s Vámi všemi.Děkují ošetřovatelům taj.Škrlovi za péči a pomoc především váženému MUDr Buxmanovi,jelikož jeho přednášená slova se mi hluboce zapsala do srdce.

Jsem pevně předsevzal další nový život bez alkoholu.

Přeji Vám všem v dalším životě mnoho zdaru který se musí uskutečnit ale to jen bez alkoholu

kronikář Bauček

 Bylo mi dáno za úkol abych od založení této knihy která má být svědectvím Vaší práce byl jejím čtvrtým kronikářem.Bojím se však že mé pero nebude stačit abych jim vypsal a obsáhl všechno vaše dá se říct mravenčí úsilí et bych mohl poctivě a chlapsky ocenit co už tu bylo vykonáno je třeba abych  doslova opsal slova svého předchůdce,zakladatele této kroniky.Jak viděl Horní Holčovice“První dojem je velice smutný,vesnice vypadala jako bez života jen v dálce na příkré stráni se pase větší zvonící stádo ovci.jejich zvonce nám znějí jako umíráček“.Přál bych Ti mi neznámý soud.kronikáři byl tu dnes mezi námi už by Ti  ty zvonce pasoucích se ovcí nepřipomínali umíráček,který tolik připomíná hřbitov na který sis jistě vzpoměl při svém prvém pohledu  na vyrabovanou a zpustošenou vesnici.Radosnější pohled je na Hor.Holčovice dnesky pilné ruce soudruhů pac. Už vytvořily v krátké době od 5.července do dnes malý zázrak.Nebudu se podrobně rozepisovat o tom co kdo každý den dělá neb udělal.Ne že by to nebylo důležité nebo že bych chtěl přehlížet práci jedinců.Vždyť o jejich snaze a úsilí už mluví každý zatlučený hřebík.Chci dnes zhodnotit práci celého celku.Co je dnes už uděláno? Rozhledněme se dnes kolem sebe .Vesele svítí do pošmourného podzimního dne žlutobílá omítka bývalé školy,nízky domek naproti je taky nějak vyparáděn jeho zasklená okna svítí zelenohnědým nátěrem.je to tu všechno takové nějaké rozjásané.Není už v něm památky po jeho předchozích obyvatelích kravičkách dnes už to v něm hučí usídlenými s.pac. A vnitřní zařízení.Jen  se dodělá koupelka a můžem říct komfortní.Podívejme se níže na budovu bývalé hospody.Ta je ještě nějak zamračena ověnčená lešením.Soudruzi zedníci si píli s posledními venkovními prácemi.Pozor ať Ti nespadne nějaký ten kus omítky na hlavu.Vejdeš dovnitř něco Ti proletí kolem nosu lekneš se to jen tříska od hoblíku s.Hromady chceš mu něco říct něco zakučí do svištění hoblíku nerozumíš mu není čas na dlouhé povídáni na těch stolech se už bude dnes večeřet v nově otevřené jídelně,jdeš dál a málem ses přilepil na čerstvý nátěr dveří s.Petraš výhružně ti zamava štětcem kolem nosu,hledíš rychle zmizet.“Člověče vypadni sotva jsem tu podlahu vydrhnul“ Soudruzi Zlatuška a Jaglař se zuřivě ohánějí rejžáky.Tož už tomu věřím že dnes bude slavnostní zahajovací večeře v našem kulturním domě.Cestou ze dveří bys málem porazil kuchařova pomocníka s košem kuchařského nádobí.Tož pospicham abych zapsal do kroniky.Vždyt je to významná událost.

„Kulturní dům začíná sloužit svému účelu“Obrazek

Tak ubíhají dny.Na stromech listí pozvolna žloutne,studený vítr prohání cáry mlh po okolních kopcích.Na polích  už dávno nesvítí zlatožluté kromádky snopů.Poslední svazek lnů je svezen do stodol.Četa chlapu ze statku urychleně vykopává brambory.Domů se vracejí unavení zimou prokřehlí  promočení a zabláceni.Není nač čekat.Je třeba využít každého dne a jen trochu příhodného počasí-et ani údržba nazahálí noci a večery jsou studené a u vytopených kamínek se tak příjemně dá posedět,ať už v družném hovoru či zpěvu neb partie“žolíka“-Je třeba zásobu paliva na zimu.Každé ráno s.Sydor a s.Šmíd sekery na ramenou se ubírají někam  mezi polozbořené chalupy aby snich“nadolovali“ zásobu dříví na zimu.Všude je pozorovat spěch a píli.Průčelí kult.domu zbaveno lešení,vyzdobeno jasně zeleným okapem září čistounce žlutým nátěrem.                                                        OpsalaRS

 Naši „ obačejní nádeníci“ jak se mezi sebou titulují zedníci a natěrači, rozšafný Ondrušek, důslednýVeverka, věčný pesimista, atáakař a smůlou pronásledovaný houbař, Orlík a pro každou švandu a špatnost vždy pohotový s.Petráš, se urychleně snaží skončit poslední venkovní i vnitřní práce. Jejich úspěch krotí zlostným hudrováním s. kuchař Pavera, který ve svém alchymistickém království, zahalen oblaky a různých vůní dokončujícího se oběda, loví v hrnci tvarohu pozůstatky okenní tabule, rozbivší se nešťastně upadnuvším kusem omítky. To jste mu soudruzi : obyčejní zedníci : neměli dělat když tak obětavě a snaživě umně připravenými pokrmy se snaží uspokojit vaše věčně hladové žaludky. Leč vraťme se k práci a pojďme z kuchyně ven, zakopneš o hromadu kamení co se to tu děje ,slyšíš nárazy krumpáče, rachocení vozíku svážejícícho kamení, to soudruh Hromada spolu s soudruhy pacienty se dali do úpravy cesty před kulturním domem. To bych věru rád věděl co musí umět oštřovatel kromě stolařiny,zedničiny,cestařiny a bůh ví co ještě. Nu dost toho nechci příliš vychvalovat jedince, jsou tu ještě jiní,kteří přinášejí svou hřivnu těm základům veliké práce, náš věčně ztěžující se „já s tím nebudu hotový“ rozesmátý „Don Juan“ krajan toho času správce oken a dveří. Jeho věrný druh v obdivování dívčích půvabů „ Kasanova Bartošek,“ neustále hladový hromotluk Myslikovjan, krotitel koní Nižnanský automototraktormechanik „černý muž“ Chodura, zpěvák Šmíd náš rozvážný očima se smající před Jurčík, dlouhý a pomalý Šurabík, veselý opatrovník husí Patika dále s.Rucký se svými bujnými kadeři a jiní se snaží jak umí, aby v době čím jak nejkratší vytvořili pro další své následníky prostředí příjemné čisté a úpravené.

V Úvodu  této kroniky je projevováno přání, aby byl v ní v hrubých rysech zachycen denní život a práce všech pacientů. Nevím zda se mi to podařilo,proto chci k závěru svého psaní sečíst co vše za dobu mého pobytu necelých to čtyř týdnů se tu událo a udělalo. A sice dokončila se vnitřní úprava“perníkové chaloupky“ Obrazekaby byla schopná obývání až na nedodělanou koupelnu.Prováděná poslední úprava kulturního domu zvenčí i zevnitř proveden ve velké části nátěr jeho oken a dveří zřízena koupelna zařízená kuchyň a jídelna,spíže atd. Neposlední části což je sice komické,ale velmi důležité postavení záchodku,dál byla v místnostech bývalé kuchyně a jídelny zřízená šatna vybavená opravenými šatníky, uprafená cesta před kulturním domem,vykolíkovan směr elektrického vedení, očesáno ovoce a různé drobné práce,a na statku v „Jelení“ - se taky nezahálelo byli vymláceny obilniny, posečen a svezen len dál se pracuje ve vykopávání brambor přípravě hnojení a orby atd. Zdá se toho být málo když to vidí napsáno,ale skutku je to pořádný kus práce za dobu tak krátkou. A popracovní život? Myslím,že není nikdo z vás nespokojen jak jste uměli pracovat tak jste se uměli bavit a veselit. Já sám ještě dlouho budu s úsměvem vzpomínat na všechny ty zážitky a legrace s vámi prožitých, - na pepřový tabák našeho staskaře s.Orlíka, napečeno srnčí která měla vlčáckou kůži ba i na ty naše věrné čtyřnohé přátele Zorinu,Punťu,Barika a bůh ví jak se všichni ti chlupáči jmenujou,kteří také, snad aniž by věděli nás častokráte obveselovali. A ještě něco se tady staví a opravuje a myslím ,že je to snad to nejdůležitější při psaní této kroniky „ šťastná byla ta myšlenka vybudování vsi střízlivosti z Horních Holčovic“.

Díky práci která tu je konána, díky těm horám,lesům,lukám,celému okolí.Díky houževnatosti idčealistickému nadšení i neústupné tvdrosti s doktorem Buchbauma,díky obětavosti s.Tajškrle a díky všem spolupracovníkům – okřava na duchu – staví a rodí se tu nový člověk. Váš kronikář psáno 28.9.1951.  

                                         opsala LK (Lenka Kubincová)

 Z pověření kolektivu pacientů „domu střízlivých“ chápu se péra, abych do naší kroniky zapsal pár slov o našem kolektivním životě v Horních Holčovicích. Krátkém dvou až třítýdenním pobytu v Opavě, kde jsme pracovali v zahradě a na zemědělských brigádách v okolních vesnicích, přijeli jsme do Horních Holčovic vystřídati objevitele nového světa,abychom uskutečnili něco, co je u nás první tohoto druhu, abychom se s elánem pustili do práce na zvelebení léčebného střediska. Vesnice není již bez života! Kromě několika rodin řeků žije zde a vplatné členy lidské společnosti vyrůstá 31 pacientů. Léčebná péče je svěřena do rukou s.doktora Buchbauma, jenž mimo své lékařské práce , věnuje velkou pozornost převýchově pacientů a působí na změnu jejich myšlení. Svým neúprosným postojem k pravdě upevnil a zocelil náš kolektiv tak, že v něm vládne dobrovolná kázeň se smyslem pro pořádek a snahou po vybudování lepšího zítřku podle socialistických zásad. Důležitou součástí léčby pacientů „v domě střízlivých“ je práce. Toho jsou si pacienti plně vědomi a proto nezahálejí, ale poctivě pracují. Někteří pracují na blízkém hospodářství v Jelení, jiní zas na údržbě obytných domů a příjezdní cestě. V celku odpracovali pacienti v doléčovacím oddělení od 1. až 15. října 1951  4 017hodin. K tomu je nutno připočítati ještě 168hodin ošetřovatele s.Slaniny, jenž naší neunavné mravenčí práci nepřihlíží s rukama v kapsách, ale na všech pracovních úsecích přikládá ruku k dílu a svým pracovním elánem strhuje pacienty k úspěšným pracovním výkonům. Oceňujeme velké umění všech našich soudruhů – pacientů, z nichž většina ovládá až 9 řemesel.

Velmi rychlým tempem pracujeme na opravách obytných domů, na úpravě cesty a v poslední době přikročeno bylo k pracím na výstavbě elektrického vedení, takže již více nebudeme mluvit o večerech, strávených u petrolejové lampy. Zatím pracujeme ještě na kladení základního kamene ku zdárnému uskutečnění započatého díla, pyšní na to, že tvoříme docela něco nového a přinášíme státu cenné hodnoty. O snaze a úsilí pacientů vypráví všechno nové. Není zde potuchy po hospodě. Ta se změnila v příjemnou a čistou jídelnu, nahoře s velkou kulturní místností. Boční zdi kulturního domu zbaveny jsou již lešení ma jsou ozdobeny zeleně natřeným okapem, celý dům září čistým žlutým nátěrem. Škrla nezůstane v nejkratší době jediným nositelem kultury a pojítkem s civilizací, neboť pacienti s bezpříkladnou chutí pustili se do vybudování elektrického vedení, které Horní Holčovice ještě neviděly. Úkol tento vzali pacienti „domu střízlivých“ za svůj a vyhověli tak žádosti předsedy MNV v Dolních Holčovicích, který nás při své návštěvě dne 5.října 1951 požádal o spolupráci.

Hned na to se vypravili soudruzi do lesa a začali s kácením stromů, vhodných pro elektrické sloupy, neúnavně pracovali na vykopávce děr a v mimořádných dobrovolných brigádách dosáhli toho, že asi v průběhu 14 dní budou mít Horní Holčovice kromě světla božího i světlo elektrické. Předěláváme svět a rodí se tak noví lidé. ...Doléčovací středicko v Horních Holčovicích nesmí se chápet jako pracovní povinnost nebo případně jako rekreace,ale jako středicko léčby, léčby tvrdé. Všimneme si nyní jak žijí pacienti po pracovní době. Každý den od 19hodin začíná debatní večer, nebo pracovní porada, na níž se rozděluje práce na příští den, kde se hodnotí denní naše práce, mluví se o nedostatcích a závadách. Všechny tyto věci podchycují se v zápise, který se každodenně na schůzi čte a nechává schvalovat. Schůze a celý život v doléčovacím středisku je pod vedením ošetřovatele řízen vlastní samosprávou, složenou z pacientů – předsedy, kronikáře, vedoucího údržby a vedoucího na statku. Vedoucí jednotlivých pracovišť podávají každý večer zprávy o vykonané práci. Kronikář vykonává mimoto funkci kult.prop.referenta a obstarává styk s vesnicí, hlavně pokud běží o poštu. O hladové žaludky pacientů se řádně stará náš kuchař, který zodpovídá za domácí kuchyň, dobře zásobovanou zásluhou hospodáře oblastní nemocnice v Opavě. Na schůzích jsou prodiskutovávány politické události, jsou čteny úryvky z poučné četby, denně je předčítána Gorkého trilogie Dětství. Velký vliv na pacienty mají povzbuzující slova s.doktora k dalšímu našemu životu bez alkoholu, jeho přednášky na téma „vliv alkoholu na tělo a duši člověka alkohol a rodina a jiné“. Jsem šťasten a hrd, že mohu jménem kolektivu pacientů v Horních Holčovicích touto cestou poděkovati s.Dr.Buchbaumovi a ošetřovatelům za jejich záslužnou práci pro utužení zdraví nás všech a pevně věřím, že všichni z nich ještě s větší vervou pustí se do dalších úkolů, které je v tomto směru čekají, neboť mají za sebou celou řadu těch, kteří prošli jejich rukama a nyní již jako vyléčení noví lidé stojí na pracovištích, zvyšují pracovní výkony, aby zabezpečili mír a šťastnou budoucnost pro nás pro všechny. H.Holčovice 18.10.1951 kronikář.          Opsala LK

 Byl jsem pověřen kolektivem,abych vedl osadní kroniku a jako moji předchůdci se chápu pera,abych zvěčnil práci zasloužilých pacientů na výstavbě naší osady,jakož i důležité události za dobu mé působnosti.Krajinu kolem a celou naši osadu nebudu popisovat,jelikož tak již učinili moji předchůdci a svoji kroniku chci navázati na zápis předešlého kronikáře,který v hrubých rysech se zmínil o elektrickém vedení,,které má býti zavedeno do naší osady.Při započetí budování elektrického vedení,byla stanovena doba,potřebná k uskutečnění plánu,na 14 dnů a všichni pacienti se snažili,aby vytčený úkol byl ve stanovené lhůtě ukončen.Velký dík patří s.Botkovi a s. ošetřovateli Slaninovi a jejich spolupracovníkům,kteří svým pracovním elánem strhli pacienty k mimořádným  pracovním  výkonům,takže se tito nedívali na hodiny“kdy už padne“,ale pracovali až do tmy,ba někdy i při měsíčku.Svým bezpříkladným sebeobětováním docílili toho,že celá elektrická síť byla postavena v rkordním čase 12 dnů a to včetně kácení stromů,kterých bylo použito na sloupy,kopání dír stavění sloupů a natahování drátů.památný den,kdy poprvé  zaplálo elektrické světlo,byla sobota dne 20.10.51,kdy se všichni pacienti shromáždili v jídelně a s netrpělivostí očekávali,kdy  elektrický jas zaplaví celou naší osadu.V 18,13 hod vzplála první žárovka a chvíli poté zaplály v jídelně dvě elektrické   báně a bylo viděti rozzářené tváře všech pacientů,kteří jsou hrdi,nad dobře vykonanou  práci a je jim vidětz očí,že opět stouplo jejich sebevědomí,které alkoholem bylo docela zničeno.Nálada pacientů byla dovršena,když bylo přineseno radio a opět si po dlouhé době poslechli naší českou dechovou hudbu.Abych se zbytečně nerozepisoval,shrnu stručně éru  mé působnosti.S utužení celého kolektivu se velmi zasloužili,náš obětavý a vzorný ošetřovatel s.Slanina a náš milý předseda s.Betko se svým spolupracovníkem kulturním referentem.

Starý kolektiv byl úplně rozbit,několika nesvědomitými pacienty,kteří přímo v naší osadě holdovali alkoholu a byli dík ostražitosti s.Slaniny a s.kulturního referenta Bězděka odaleni a předáni k potrestání s.vedoucímu Dr:Buxbaumovi,který je potrestal tím,že je odvezl na uzavřené oddělení do Opavy.Do čela nového ozdravělého kolektivu se dostávají mladí pacienti,kteří se svými spolupracovníky budují celý kolektiv od základů,dle předem stanoveného programu a pokynů našeho  váženého s.Dr:Buxbauma.Jako první bod programu nového výboru ,byly založeny vzdělávací kroužky asice:Šachový,čtenářský,divadelní a pěvecký do kterých se přihlásili všichni pacienti bez rozdílu stáří.Jmenované kroužky vykazují bohatou činnost a všichni pacienti se snaží aby svoji činností vynikli  v jednotlivých kroužcích.Založením kroužků byla ukázána  členům kolektivu cesta,po které se mají po vyléčení ubírat a né jako dosud,celý svůj čas ubíjeli v zakouřených hospodách.Na návrh soudruha předsedy,bylo usneseno na schůzi,že dne 6.11.51,bude celý kolektiv pořádati svůj první kulturní večírek s bohatým programem ze života pacientů v naší osadě a pod heslem“Sblížení s vesnicí“ na který byli pozváni zástupci ČSSS,Jelení,MNV v Dol.Holčovicích a zástupci ÚNZ Krnov.Po stanovení termínu,zahájili jednotlivé kroužky nacvičovati za vedení s.Botka,který sám jednotlivé scénky složil a nacvičil.Soudruh Horák v kolektivu zvaný“Johnny“ dostal za úkol,aby  stůj co stůj vybudoval jeviště.Proto byla podniknuta výprava do blízkého lesa,pro dekorační materiál a ještě tentýž večer zazníval s kulturního sálu nebývalý ruch a to náš“Johnny“ se svými pomocníky,budují z prken a lesních stromů jevištěna které je hrdý celý kolektiv.Program večírku je nacvičován každý den po schůzi,do pozdních  hodin večerních a soudruzi pacienti neznají slovo-únava. 

                                                                     Opsala:RS

 Konečně nadešel den na který byl stanovou kulturní večírek.Ten den byla práce skončena ve 12hodin aodpoledne naše osada zaznamenala veliký ruch jak na ubikacich tak i v kulturním sále.V neustálem shonu  byla v předvečer ještě generální zkouška a již se začínali sjíždět pozvaní hosté.Po proslovech s. vedoucího dr.Buxbauma,s.tajemníka Škrly a předsedy Botka,začal vlstní program který všem hostům líbil a jednostlivá čísla byla odměněna bouřlivým potleskem.Po programu se svolením s.doktora byla krátká taneční zábava.Nacvičením kulturního večírku ukázal celý kolektiv hostům,čím se zabývá ve volných chvílích.Velký dík patří též našemu kuchaři s.Ševčíkovi za připravené  občerstvení,který se i v jiné dny snaží ze všech sil nasytiti naše neustále prázdné žaludky.Další důležitá událost v době mého působení byla,že dne 7.II.51 bylo započato s budováním náměstí před kulturním domem,kterážto práce je zazrnuta do akce SM a kterou financuje stát.ObrazekNa výstavbě pracovali pacientis radostí i za nepříznového počasí,aby tak zvládli úkoly na ně kladené a s jistým sebevědomíb pozorovali jak jim započaté dílo roste.Zvláštní dík patří našemu nejstaršímu pacientovi“tátovi psů a koček“s.Bulíkovi,Botkovi,Horákovi a všem ostatním pacientům,kteří se opravdu se vším elánem pustili do budování náměstí.V poslední době se s chutí zapojili do zavážení náměstí nově příchozí člen našeho kolektivu  s.Jarda Zuský se svou pracovní skupinou,kterým roste náměstí přímo pod rukama a jsem plně přesvědčen,že není ta doba daleko,kdy bude s.Zuský se svou skupinou slavnostně  hlásili celému kolektivu dokončení výstavby náměstí.Mimo prací shora jmenovaných,dokončil náš obrozený kolektiv se zdarem výběr brambor a  svoz lnu na ČSSS Jelení,dále akci“Sblížení s vesnicí“pomohl budovati hřiště v Dol.Holčovicích.Též byl požádán náš vedoucí s.dr.Buxhaum,správcem pily v Dol.Holčovicích,zad by mojhl uvolniti čtyři pacienty k pracím na pile,aby tak byly zvládnuty pracovní úkoly.Žádosti bylo vyhověno a proto jž měsíc chodí naši pacienti na pilu a vedení je s jejich prací plně spokojeno.další pacienti pracují v lese při kácení stromů pro MNV Dol.Holčovice.V dobrovolných brigádách,které organisopval s.Slanina a s.Botko,bylo navezeno palivové dříví,jako zásoba na zimu.Dále bych se chtěl ještě zmíniti  o každodenním životě kolektivu po pracovní době.Každý den v 18,30 hod.začíná debatní večer nebo pracovní porada na níž se rozděluje práce pro zítřejší den,kde se hodnotí denní naše práce,mluví se o závadách a nedostatcích.Všechny tyto věci se podchycují v zápisech,který se každodenně na schůzi čte a nechává schvalovati.celý život v naší osadě je řízen vlastní samosprávou za dohledu s.ošetřovatele,který je v převážné většině naším rádcem a nikoliv nadřízeným.Vedoucí jednotlivých pracovních skupin podávají každý večer zprávy o vykonané práci.Kronikář  mimoto vykonává funkci kulturního referenta,který se stará o kulturní život v naší osadě.Na schůzích jsou prodiskutovány politické události z denního tisku,jsou čteny úryvky z poučné četby,denně je předčítána trilogie M.Gorkého Dětství.V poslední době  byl program schůzi obohacen přednáškami a poučnými pásmy,ve kterých soudruzi pacienti rozšiřují svoje vědomosti.V kulturních vložkách našich schůzí,zpívá pěvecký kroužek různé písničky nebo členové čtenářského kroužku recitují různé básně.S  velkým zájmem jsou sledovány poučné přednášky s.vedoucího dr.Bauxbauma,týkající se našeho života bez alkoholu.    

                                                         Opsala:RS 

 Dále mohu s hrdostí zhodnotit činnost našeho výboru,který založil osadní stráž,kolektivní soud a jako nejdůležitější věc,sestavil za pomoci našehoneunavného s. ošetřovatele Slaniny domácí řád v hrubých rysech,který s.vedoucí dr.Buxbauman vybrousil a doplnil.A tak nám v každodenní  práci ubíhá den ze dne,odchází a přichází stále noví pacienti,kteří se s chutí zapojují do budovatelské činnosti našehokolektivu.Jsem hrd a šťasten,že mohu jménem celého kolektivu,ještě jedenkráte poděkovat našemu milému vedoucímu s.dr.Bauxbaumovi a ošetřovatelům za jejich bezpříkladnou péči se kterou se snaží,aby utužili naši pevnou vůli a učinili z nás platné členy lidské společnosti a tím řádné občany našeho lidově demokratického státu.Přeji všem s. pacientům do dalšího života mnoho zdaru a hlavně hodně pevné vůle vydrželi bez zla-alkoholu.

 H.Holčovice 21.12.1951 Kronikář Bezděk

 Chápu se pera,abych se pokusil v krátkosti popsat život a události v osadě.O pacientech a o práci,která zde byla vykonána.

 Při pohledu do blízké minulosti,není  to přece dávno kdy do těchto míst přišli první jež uvítala rozbitá okna chalup,plno haraburdí a plno špíny.Těmto prvým bojovníkům patří naše uznání a dík za to,že my zde dnes můžeme pokračovati v jimi započaté práci Nás při našem příjezdu přivítal kolektiv připravený k mikulášskému večírku-Je,ty první bečení ovcí.To jsou dva kontrasty,které bych chtěl vyzdvihnout.

Prvním ukazatelem nového života při vstupu do osady je domácí řád,který stmeluje všechny pacienty s dobrou vůli.který je jejich desaterem a nejúčinnějším pomocníkem v boji proti alkoholismu.Zároveň však také přísným ale spravedlivým soudem.Výstřelky a hlavně porušení abstinence se netrpí a přísně trestají.

Pracovní činnost v osadě probíhá na různých pracovištích.Jedním z nich je pila.Je 5.prosince.Vedoucí pily v Dolních Holčovicích požádal,zda by bylo možné aby mu byly přiděleny nějaké pracovní síly,kterých má velký nedostatek.Bylo mu vyhověno a tak jdeme poprvé větší parta,která má za úkol pomoci výrobě,kde to pokulhává.Vedoucí party Horák a soudruzi Bezděk,Šebesta,Roubínek.Po prvním ohlédnutí pracoviště dostává se nám poučení jak si máme v práci počínati,ale bohužel,je to v řečtině.A tak soudruh Horák,který je starým dřevařem ujímá se vedení práce.Elektrická pila nám spokojeně bručí a její ostré zuby nenasytně požírají  dřevo.Bezděk a Šebesta chápou se rozmanipulovaných kusů a třídí je podle druhů jednotlivého dřeva stejně jako podle síly jednotlivých kusů.Po skončení práce zvědavě čekáme na pracovní výsledek.Mistr počítá a výsledek,dali jsme Řekům f lek!

                                                                    Náměstí:

Po příjezdu naši skupiny bylo náměstí hlavním pracovištěm.Práce šla utěšeně od ruky  a vyznamenali se hlavně soiudruh Zuský se svou partou při bourání a nahazování starého runu,dále soudruh Zahradník při rozvážení.Když bylo přikročeno k zavážení druhé poloviny náměstí bylo nutno přikročiti ke kladení odvodňovacího potrubí,které je nyní po celé šířce náměstí položeno.Dovoz potřebných rour  obstrával za okolností někdy obzvláště obtížných s.Betko se svými pomocníky.Jeho traktor přiharcoval do osady často i v nočních hodinách.Počasí  které nám bylo až donedávna příznivé,změnilo svůj ráz,časté sněhové vánice a někdy náledí tyto venkovní práce velmi stížilo.Přes všechny tyto potíže a překážky můžeme říci že i zde je práce za daných okolností úspěšná. 

                                                                  Statek: (Jelení)

  K práci na statku dochází denně několik pacientů a s jejich výkony byl správce až na některé vyjímky spokojen.Byl to z pacientu hlavně soudruh Karel Polok jehož civilním povoláním bylo kovářství,který strávil mezi námi 3 týdny jež se zasloužil o to,že koně mají řádné zimní obutí,provedl různé opravy na traktoru a vlečce.Jeho následníkem je nyní soudruh Blatný.

 V údržbě vykonávají své povinnosti soudruh Brožek,Orlík,Molnár více než 100%.Stehjně tak jako v kuchyni šáívkuchař Ševčík a jeho „pomocník“ kliďas kterého nic nerozhází soudruh Carbol.Život v osadě jako všude jinde nemá jen své kladné stránky.Tak tomu bylo i při nastoupení funkce našeho výboru který vystřídal výbor předsedy Betka kulturního Bezděka a velitele osadní stráže Horáka.Nový velitel osadní stráže s.Hrubý podle paragrafu 20 domácího řádku podal obžalobu  na Slavomíra Kremera který porušil abstinenci.Kolektiv odsoudil jeho počínání a dr.Buksman potrestal provinivšího se tím,že jej dodal na uzavřené oddělení do Opavy.Kolektiv tak dokázal,že netrpí mezi sebou,ty kteří by léčení ztěžovali a narušovali celkovou pracovní morálku.

                                                                            opsala RS

 Vánoce a nový rok ztrávili pacienti většinou u svých rodin.8.1.1952 překvapila nás vzácná návštěva ředitel ústavu dr.Kolka,správce Chalupy a inventárního.    pozn.( tehdejší ředitel PL a správce)

Soudruh ředitel na  schůzce s pacienty se ve svém projevu dotkl pracovní morálky pacientů doléčovacího střediska,která je dle jeho slov velmi dobrá a konstatuje, že je vidět že od otevření tohoto střediska byl udělán velký kus práce. Přeji si,abychom ve styku s okolím naše středisko reprezentovali a abychom svým chováním dokázali,že se z nás zde utvářejí noví lidé. Soudruh ředitel slibuje podporu pro naši osadu z Opavy a klade si podmínku – zachování pracovní morálky a čistoty.

Správce soudruh Chalupa ve své řeči podotýká,že svůj pobyt zde v Holčovicícch máme považovati za boj proti alkoholu a že dříve,za dob kapitalismu se nikdo nestaral,zda se někdo opíjí a že by se tito nemocní měli léčiti a tak zachraňovati lidi propadlé alkoholu opět vplatné členy lidské společnosti. Hlavně vám přejí,řekl s.správce,abyste si ze svého pobytu odsud odnesli hlavně zpevnění své vůle,vystříhali se alkoholu a vedli životosprávu jako zde v osadě.

Život v osadě má svůj pravidelný chod,který je stanoven domácím řádem a probíhá v kamarádským duchu. Na čemž mají zásluhu hlavně oba ošetřovatelé jenž jsou pacientům vzorem a ochotnými rádci.V nynější době byl kolektiv „posílen“ novými pacienty. Je to hlavně harmonikář Novosad, který má na celkem nevzhledné harmonice vyluzuje celkem ladné tóny. Práce kroužků, která poslední dobu poněkud vázla přichází opět do normálních kolejí.

Pěvecký kroužek, hlavně zásluhou s.Carbola,který doprovází na kytaru je opět agilní a zpestřuje nám večery.

Čtenářský kroužek nám předčítá nebo recituje básně pokrokových spisovatelů.

Šachový kroužek má už svoji pevnou tradici a o prvenství v něm soutěží staří rivalové Bezděk s Horákem,kteří jsou také prvými a zakládajícími členy lyžařského spolku. Tito pilně mastí svoje prkýnka a těší se ,že jim napadne a hlavně udrží se prašan.

Funkční období našeho výboru končí,přichází výbor nový. Jsem hrd na to, že mohu jménem celého kolektivu poděkovati Dr.Buksmanovi za jeho péči. Stejný dík patří i tajemníkovi Škrlovi, který nám objetavě pomáhá a často dochází mezi nás i za počasí krajně nepříznivého a obstarává nám věci, jenž bychom jinak zháněli s obtížemi. Dále pak děkuji oběma ošetřovatelům s.Šebestovi a s.Slaninovi za jejich objetavou péči, objetavost, kterou se snaží aby nám pomáhali státi se pevnými v boji proti alkoholu a tak se státi řádnými a platnými členy lidovědemokratického státu. V tom přeji všem pacientům mnoho zdaru.

V holčovicích 11.1.1952 kronikář Boubínek.

Kolektivem osady jsem byl zvolen kulturním referentem a zárověň pověřen vedením osadní kroniky. Chápu se proto pera, abych co nejvěrněji popsal život osady za dobu mého působení v této funkci.

Do osady jsem přijel se skupinou pacientů z nemocnice z Opavy, abychom tu drsném horském prostředí uprostřed lesů zdárně zakončili dílo započaté v Opavě, abych se tady díky vládě našeho lidovědemokratického státu a všem pracujícím, zbavili alkoholické vášně, největšího to sociálního zla a tím i našli správný poměr ke všem návykům a povinnostem občana naší republiky počínaje sami sebou, rodinou a konče budovatelským úsilím všech pracujících za výstavbu státu jehož budeme všichni rovnými dětmi a on nás stejně starostlivým otcem.

Hned po přijezdu co jsme byli přijati a uvítání s.ošetřovatelem Šebestou, který nám je dobrým rádcem a starostlivým otcem a s.ošetřovatelem Slaninou, který nám je dobrým spolupracovníkem, ať už na poli léčebné péče, nebo při adaptacích rozbořených domků a vylepšování všech ostatních osadních zřízení a v neposlední řadě i v našem kulturním snažení v životě.

Pokud jde o pracovní nasazení s.pacientů, jsme rozděleni do tří pracovních skupin : na pile pracuje stále skupina čtyř až šesti soudruhů pod dobrým vedením s.Hynase a nejlépe pro  mi mluví ta skutečnost, že denně plní své pracovní úkoly daleko přes 100% a nejsou vzácnými dny, kdy se mohou soudruzi pilaři pochlubit tím, že splnili normu až na 240%. Za velmi nepříznivých podmínek objetavě pracují i soudruzi začleněni do práce na státním statku, kde všem ostatním jde velmi dobrým příkladem vstříc vedoucí skupiny s.Zuský. Ostatní pacienti jsou začleněni do skupiny údržbářů a pracují buď na opravách a vylepšování domků a zařízení, která jsou už v provozu, nebo na adaptacích rozbitých domků,které přicházejí v úvahu pro obydlení dalšími pacienty. Za dobu mého působení ve výboru samosprávy jsme opravili a obydlili domek č. a opravili dům č.

, kde velkou brzdou našeho snažení byla tuhá zima a ta nám nedovolila vysušení zdiva, které silně navhlé a zmrlé, takže je momentálně zhola nemožná jakákoliv práce omítkářská a malířská. Další nepřekonatelnou překážkou zaviněnou sněhovou kalamitou byla doprava materiálu. To si dovede představit jen ten, kdo to u nás sám poznal na vlastní kůži. Psal jsem více méně o věcech,které jsme neudělali.Tož abych to napravil. Pořídili a zařídili jsme si rozhlasové zařízení, které prozatím funguje jen v kulturním domě, ale vnitřní zařízení je i v ostatních obydlených domcích, včetně administrativní budovy. Zasluhou s.Cichého a Kocvelda pořídili, vlastně postavili jsme si v sále kulturního domu velmi pěkné jeviště, které je odhadnuto na několik desítek tisíc. Oba soudruzi, které jsem dříve jmenoval, opravdu obětavě po dobu tří týdnů často i pozdě do noci pracovali, abychom mohli dát jeviště co nejdříve do provozu. A skutečně první večer jsme hotové dílo zasvětili svému účelu a uspořádali kulturní večírek, který shlédli všichno soudruzi osadníci, přítomný vedoucí lékař Buchochman a hosté z Jelení a Dolních Holčovic.

Pokud jde v kolektivu život mimo pracovní dobu, myslím, že mohu s klidným svědomím napsat, že jsme se snažili kamarádsky , nebylo mezi námi sporu ani hádek, naopak jeden druhému pomáhal, kde se jen dalo slovem i skutkem. V rozhovorech jsme se vzájemně utvrzovali v abstinenci a spontánně odsoudili chování s.Roubínka, který hned po svém propuštění z léčení se v Opavě v nádražní restauraci opil. Denně večer jsme pořádali schůze o hodnocení věcnými debatami a četbou Gorkého trilogie, kdy pěkně bylo vyprávěno a rozebíráno po stránce myšlenkové. V zájmových kroužcích pracovali soudruzi každý dle svých zálib a schopností.

Než ukončím vylíčení veškerého dění v osadě za dobu tří týdnů – mého funkčního období – chci poděkovat s.vedoucímu lékaři i oběma s. ošetřovatelům za opravdu vzovnou a obětavou péči, s jakou se věnovali našemu léčení bez ohledu na všechny překážky, nepohodlí, vděk i nevděk. Vaši práci buď čest! Horní Holčovice 26.2.1952 kronikář Pavrečka                        opsala L.K.

 Jako kulturní referent ujímám se současně psaní kroniky.Budu se snažiti v hlavních rysech zachytiti vše,co svými výkony v Horních Holčovicích pacienti mění i to,co je měněno vyšší mocí.Ve psaní knihy od posledního zápisu s.Vavrečky do dnešního dne vznikla poměrně velká mezera,přes to však svými zápisy tuto mezeru doplním a to pokud bude mi možno a hlavně podle výkonu kroužku fotoamatérského,dotvrdím věrohodnost svých zápsů dokumentárními snímky.Kroniku začínám psáti v době,kdy po horské zimě začíná se pomalu hlásit jaro.Koncem měsíce března nastala silná obleva.Ze všech stran hrnulo se množství neregulované vody. Voda začala i povážlivě zatápěti sklep pod kulturním domem,kde byly uskladněny brambory a zelenina.Včasným a rychlým zásahem hasičskéhosboru,jehož velitelem je s.Cieslar,bylo nebezpečí zatopení sklepů odvráceno.Za této oblevy zmizelo spousta sněhu.Byl to první silný náraz jara na odstupující zimu.Příští dny však dokázaly,že tato nehodlá se vzdáti ještě vlády nad přírodou.Dostavily se ještě citelné mrazy a celých 24hod. trvající sněhová metelice,při které napadla 40cm silná vrstva nového vlhkého sněhu.Přes to,že píše se již 8.dubna,celá krajina má pohádkový předvánoční ráz.Všechno leží pod silnou přikrývkou sněhu a zdá se,že příroda letos zaspala.Zatím se z denního tisku a z rozhlasu dovídáme se,že v některých krajích naší repibliky,zahájeny byly jarní práce v polích,zde naší pacienti,keří pomáhají na ČSSS,nakládají a vyvážejí na zasněžená pole mrvu na saních.Ve středisku běží život stejným pozvolným tempem.Téměř všichni pacienti momo svého denního zaměstnání na údržbě,pile či ČSSS,připravují se v zájmových kroužcích,na přehlídku své měsiční činnosti v těchto kroužcích,kerá je ohlášena na 1.dubna l.r. A bude provedena ve formě bohatého kulturního večera.

pozn.začínají se objevovat první pauzy v psaní kroniky,ne každyý měl tehdy provádět pravidelné zápisky 

Po čtyřech měsících jsme si vzpomněli,že máme kroniku a že tato kronika má zaznamenávat důležité události vývoje a života střediska.Zdálo by se tedy,že ty čtyři měsíce utekly v klidu,že se čas zastavil,že život zde plynul ospalým tokem,bez rozruchu,bez rozporů.A přece tomu tak není.I když kronikář neníé pamětníkem všeho,co se zde událo od 8.dubna,kdy zápisy končí,má jistě pravdu,když soudí,že naopak život střediska byl činnorodý,že se objevilo tolik starostí ale i úspěchů,že na kroniku se svorně zapomnělo.V dubnu zde zřejmě řádila ještě zima a pacienti pracovali jako dnes na pile a statku,a adaptovali další domky pro nás,své nástupce.Nenašel jsem bohužel systematické záznamy o postupu těchto prací,abych mohl vypsat,co všechno se udělalo během tété doby a proto zapisuji dnešní stav,aby můj nástupce-kronikář měl ulehčenou práci.Střed Hor. Holčovic je úplně adaptován a tvoří nejen pro nás,kteří jsme jisti hrdi na své,společné dílo,ale pro každého návštěvníka opravdu malebný,úhledný a útulný koutek.Kolem,prozatím projektovaného náměstíčka stojí několik domů,ne jejichž vzhled by byli jistě pyšni v kterémkoliv rekreačním středisku.Je tu kulturní dům,od něho na východ stolařská dílna připomínající vejminek,správní budova,“perníková chaloupka“ a potom zrovna včera slavnostně otevřená kůželna,Obrazekkerou jistě v dalších záznamech budou oceňovat ti,keří zde budou na podzim a v zimě.Jejím iniciátorem a často nesmlouvavým stavbyvedoucím je vrchní ošetřovatel Hromada.Naproti kuželně jsme většinou brigádnicky upravili volejbalové hřiště,keré je skoro denně v čilém provozu.Na západ od kulturního domu je upraven malý domek pro návštěvy.Hned první jeho obyvatele,rodina správce Škrly,zlepšila jeho vzhled trpasličí zahrádkou,takže dneska scházejí jen pěkné záclonky a odklidit hromadu skruží a písku,pro kterou není domek vidět a bude pak ozdobou Hor. Holčovic. Hned vedle,přes úzkou uličku je skladiště nářadí.Kdyby to nářadí vypadalo jako to skladiště,práce by šla líp od ruky. V té malé uličce,hezky stranou,je domek původně určený pro ošetřovatelnu. Je adaptován jen do poloviny a prozatím je význačný jen tím,že jeho obyvatelé,pravděpodobně díky odlehlosti-nejčastěji zaspí.Naproti skladiště,přes silnici je naše pýcha,dům s koupelnou a splachovacím záchodem,v prvním jeho poschodí pak s nejhezčí světničkou,která má tak hezký výhled z okna obrácená k východu,že se ponejvíce neobsazuje a reservuje se pro krátkodobé návštěvy.Starší pamětníci s velkou oblibou vyprávějí o budování koupelky a záchodu,zřejmě museli překonat pro nás nepředstavitelné obtíže a řešit nejsložitější technické problémy. Snad z pocty k tomu většina pacientů si nosíteplou vodu z kuchyně pro účel č.1 a chodí za stodolu za účelem č.2.Oficiální verze však praví,že je přílišné sucho a málo vody.Nad koupelkou je upraven statek,slušivě zasazený do zeleně asi dvou stromů.Mimo pacientů bydlí tam i koně.Hezký kousek dál na kopci,je čerstvě upravený domek pro dlouhodobé a hlavně nebojácné návštěvy.Ještě jsem tam nebyl,ale tento domek si představuji jako přepychovou vilku a jeho okolí jako eldorádo vlků.Soudím tak z toho,že s. Hruban,který domek opravoval,nám prozradil,že během své čtrnáctidenní práce na tomto domku vytvořil hodnoty v ceně Kč 150 000 a dále z toho,že jeho první obyvatel-zdravotní referent ostravského kraje,s.Aleš,hodlal si tam přinést pušku.Bohužel běžným neporozuměním příslušných úřadů,které mu  odepřely povolení nákupu střeliva,musel se spokojit tím,že bezpečnost své osoby i rodiny zajišťoval co nejčastějším pobytem mezi námi ve středu osady a tím,že chodil za světla spát.

V zájmu historické přesnosti uvádím i dva nedokončené objekty.Je to úsek silnice před koupelnou,kerá ukončuje podle počasí blátivou nebo prašnou cestu do naší osady a půvabnou křivkou se napojuje na hlavní ulici vesnice.Rozestavěná je už dlouho,ale jezdit se po ní dá a právě její neomšelá rezestavenost dělá na neinformovaného návštěvníka dojem velkolepého stavebního ruchu.Za „chaloupkou“ k jihu,vyrůstá právě dřevěná konstrukce naší nové králíkárny. Bude mít na 60 kotců a bude tedy slušným počinkem našeho chovatelství domácích zvířat. I zde je hlavní osobou vrchní ošetřovatel Hromada,který podobně jako u kůželny věnuje stavbě veškerý svůj čas.

Na skoro každé z těchto budov skví se heslo více méně zdařile oceňující nutnost boje proti alkoholismu. Je to upomínka na první jubilejní slavnost,kerou jsme 6.července t.r. Oslavovali jeden rok trvání našeho střediska. O té slavnosti a hlavně o jejím významu pro další vývoj střediska bude poznámka později.

Nyní něco o živých obyvatelích střediska.Na místo dr. Buxmauma,jehož jméno je v myslích pacientů navždy spjato s Gorkého objemnou trilogií,nastoupil jako vedoucé lékař dr. Tomášek.Vyměnili se i ošetřovatelé.Je zde znova vrchní ošetřovatel Hromada a poprvé ošetřovatel s.Gitl.První z nich vede  výstavbu a údržbu střediska,druhý naše komplikované nefinanční účetnictví,inventář,skladové hospodářství a provádí technický dozor na úpravě silnice.V sobotu nám střídavě podávají Antabus.

V kuchyni již dlouho vládne pac. Knězek,udržováni zkazek z minulosti střediska,právě tak jako znalost určitého,přesně vymezeného pořadu písní,ústní tradicí ochotně obstarávají veteráni Zahraj,Jurczyk,Hradil,Hrubčín a jiní.Jejich dojemná,možno říci vlaštovčí věrnost našemu středisku zaslouží si pozornosti badatelů alkoholismu.K nim nutno přes veškerou malomluvnost zařadit i pac. Klusku,který má na starosti zahradu,slepice,vepříka a ježka.Kromě plánovaní spousty angorských králíků,pro které se staví králíkárna,je zde i několik králíků skutečných. Pro úplnost uvádím i Puňťu a Zorynu,t.j. Dva psi,kteří přes nápadnou rozdílnost rasy,velikosti i pohlaví neúnavně střeží bezpečnost pacientů ve dne v noci,ve středisku a na pracovištích.U Puňti jsme dosud nezjistili,jestli se živí výhradně vejci,nebo okusováním pneumatik projíždějících motorových vozidel.

Takové je asi letmé popsání našeho střediska v dnešní době a kdyby si ji přečetl můj předchůdce kronikář,mohl by nám celkem snadno říci,co se u nás za poslední čtyři měsíce změnilo.To je jistě nepraktický způsob a proto nový domácí řád,navržený zrovna včera,nařizuje,aby záznamy do kroniky byly prováděny soustavně,nejméně jednou za měsíc.

Horní Holčovice,15.července 1952      Matějovský Jar.

                                                                                                 opsala HM

Zatím co poslední kronikář se věnoval skoro výhradně popisování výstavby Horních Holčovic a méně už si všímal života pacientů,pokusím já se v mezích svých možností a schopností pravdivě vylíčit vše,čeho jsem byl svědkem za mého pobytu v tomto dolečovacím středisku.Předně,ač je mi to velmi nepříjemné,jsem nucen se zmínit o událostech,které by se v budoucnu opakovat vůbec neměly.Je to porušení abstinence.První případ se udál v neděli 10.8.1952,kdy soudruzi Síkora a Černoch při nedělní vycházce se napili alkoholických nápojů.Buhužel tohoto příkladu následovali za 2 týdny další 3 pacienti a sice :s.Matějovský,s.Škula,s.Růžička,kteří místo aby jeli domů k manželkám si dali slezinu v Krnově,kde hasili žízeň ne šťávou nebo minerálkou ale rumem a slivovicí.K dovršení posledním  kronikářem pochválený krmič slepic,králíků a ježků dostal 400Kčs

a místo aby jak sliboval  si koupil něco na sebe,tak si koupil do sebe,bohužel to něco opsahovalo 40 procent .alkoholu.Samozřejmně,že všichni tito provinilci byli samosprávou z kolektivu vyloučeni a posláni do Opavy,kde ošetřující lékař zařídil další.Tolik stručně o těch nepříjemných věcech a přál bych si a se mnou jistě i ostatní pacienti a ošetřovatelé,aby můj nástupce kronikář měl práci ulehčenou a aby víckrát se v kronice neobjevila slova o porušení abstinence.

28.7.1952Byl mezi námi uvátám bývalý pacient Apolináře,nynější pracovník Pražského ústavu národního zdraví s.Gregor a několik dnů po té,přesně 1.8.1952 Krajský zdravotní referent s. Aleš,který zde strávil 2 týdenní dovolenou,S.Gregor se nesmazatelně zapsal do srdci pacientů tím,že už večer po svém příjezdu,když jeden provinivši se pacient měl být poslán do Opavy a tam mu jeho krásně se vlnicí vlasy měly být ostříhány,že se proti tomu kategoricky postavil s poukazem,že nežijeme se středověku ale ve XX.století.Po celou dobu pobytu mezi námi hájil naše zájmy,všude a každému pomáhal radou,organizoval večery na slamníku,při níchž sám vedl diskusi a nejednou přišel mezi nás na pracoviště,kde byl -li na to čas s náma diskutoval.

Úplnou bouři nadšení vyvolal příjezd krajského zdravotního referenta s. Aleše.A právem,neboť tolik optimismu a naději,které s. Aleš do nás vlil se snad nepovedlo ještě nikomu.Jeho referáty na schůzích byly vždy aplaudovány dlouho trvajícím potleskem.Z jeho podmětu byly organizovány nedělní výlety,kterých se osobně zúčastňoval.Každého,ať to byl pacient,ošetřovatel nebo lékař,dovedl zkritizovat,ovšem ne kritikou,která by snad urážela,nýbrž zdravou moderní,bolševickou kritikou,kterou každý přijal a na níž dovedl odpovědět.Byl každému rádcem,ba řekl bych přímo přítelem.Uvedu jeden příklad:jeden pacient z obavy,kdyby se vrátil na svoje bývalé pracoviště a znovu by se sešel s tak zvanými kamarády,že by mohl znovu propadnout alkoholu,poprosil s. Aleše,zda by  mu nedopomohl ke změně pracoviště.S.Aleš mu tuto záležitost vyřídil v několika hodinách.A dnes už tento bývalý pacient pracuje na Státním statku v Jelení.Podobných převodek vyřídil s. Aleš několik a chtěl  bych poradit pacientům,kteří příjdou po nás a budou potřebovat pomoci podobného rázu,ať se s důvěrou obráti na jmenovaného s. Aleše v jeho úřadovně v Ostravě na Kostelní ulici,který jistě každému,jak radou tak skutkem pomůže.Vylíčení činnosti jak s.Gregora,tak s.Aleše by nebylo úplné,kdybych se aspoń řádkem nezmínil i o jejich manželkách a dětech.Tak p.Gregorová,trochu málomluvná,ale vždy s veselým usměvem na rtech,ráda všude,kde bylo potřeba pomohla a nejvíc pomáhala v kuchyni.A jen pohled na jejího asi  2 letého Ládička vyvolal každému úsměv ve tváři,Příjemná,úsměvavá,vždy ochotná poradit a kde bylo potřeba i pomoc,to je p.Alešová,jinak pracovnice ČSL.čerevého kříže.A jejích dceru asi 15 letou mladou slečnu si každý pacient oblíbil a naopak ona zase pacienty,že byla obava,aby tady nezakotvila natrvalo.

Jednotýdenní dovolenou strávil mezi námi primář Opavské nem.s. MUDr.Zanetřík.Jeho 10 minutovky na našich pravidelných schůzích ,byly vždy sledovány ze živým zájmem a nezřídka se stávalo,že pacienti ještě dlouho po schůzích o jeho referátě diskutovali.Ale nejen tyto 10 minutovky,ale i jeho rady a praktické připomínky byly nám vzpruhou a přímo závazkem,abychom jak v práci,tak v chování a léčebné terapii neustrnuli,ale abychom dále a soustavně vše,co s naším léčením souvisí,zdokonalovali.

Mezi tím taky nastaly  změny v ošetřovatelském.personálu.Uprostřed činnorodé práce,nebo přesněji naznačeno,stavby králičí farmy,kterou nám navrhl a na které neúnavně od rána do noci pracoval,byl ze svého místa odvolán vrchní ošetřovatel s. Hromada.Jeho skoro půl roční práce spojena s výstavbou Horních Holčovic a jeho přímo otcovská starost o pacienty zasluhuje opravdového uznání a ocenění a jménem samosprávy avšech pacintů mu vyslovují srdečný dík,s přáním hodně úspěch v jeho další ošetřovatelské činnosti.Místo vrchního ošetřovatele bylo obsazeno neméně starostlivým s.Gillem,který se jistě vynasnaží aby odcházejícím pacientům zůstaly na H.Holčovice vždy ty nejkrásnější vzpomínky.Jako nový ošetřovatelé byli mezi námi úvítání s. Uvíra a s. Heřman.

Mezi tím pokračuje výstavba H.Holčovic plným tempem.Zatím způsobilo  mezi macienty největší radost otevření nové kuželny.O její postavení mají největší zásluhu už vzpomenutý ošetřovatel s. Hromada,vedoucí údržby s. Jurřík a dlouhán Polák.Těm i ostaním ,kteří jim v tom pomáhali patří dík nás všech.V podzimních a zimních měsících to bude opravdu skoro jediná zábava ve volných chvílích.Hned za kuželnou se  pod dohledem a přímým vedením správce s, Škrly staví dílny.Bude to jednak stolařská,pak zámečnická a snad obuvnická dílna.Naproti kuchyně se opravuje domek,ve kterém bude zřízená ošetřovna.

pozn. - současná "Dílna"Obrazek

V důsledku žní i výmlatu na statním statku se zastavila práce na opavě silnice a pacienti v čele se starostlivým parťákem s. Říhou pomáhali při mláceni.Tyto měcíce si pacienti nemohou naříkat.že by se ve volných chvílich nudili.Mimo již zmíněné kuželny,která je stále přeplněná,je to přímo obléhání okolních stráních a lesů.Strání proto,že tam dozrávají oříšky .A lesy jsou samozřejmě vyhrazeny houbařům.Příjdete li na některou světnici,nemůžete udělat směle pár kroků,protože jsou obavy,že by jste šlápli na sušené hřiby.V tom vyniká zvlášť světnice č.1,kde táta houbařů,vlasním jménem Dvořák Jarda,suší hřiby na postelích,pod postelama ,za okny a kdyby to bylo možné,měl by je rozloženy po stěnách.Dalším tákovým přímo legandármím houbařem je s. Holinka,kterého musí ošetřovatelé každý večer kontrolovat jeli na posteli,přotože zlí jazykové tvrdí,že když se setmí,vezme do kapsy baterku a už si to šine směrem k lesu,kde chudáky křibky prý za pomocí baterky vybírá.Zda to pravda je nebo není,se bezpečně zjistit nedalo,ale něco na tom musí být soudě podle počtu sklenic,které má napěchované solenými hřibkami.Ještě o jednom houbaři se musím zmínit.Jmenuje se Svoboda Vašek.Bylo to v neděli ráno.Sebral batoh a hajdy do lesa.Asi v poledne se vrátil,batoh plný,Vašek celý spocený,ale přesto šťastný s úsměvem ve tváři,

„Hoši to jsem Vám měl štěstí,však koukejte,“sundal batoh,otevřel a na přihlížející se smály samé červeňoučké muchomůrky.                                                   Opsala MS

A jedna radostná událost:jedné tiché noci,“Zorina“,aniž koho před tím poprosila o pomoc,vrhla 8 krásných,jak uhel černých štěňat.Však chudáci ještě nebyli na světle Božím a už byla tahanice o to,kolik si jich kdo vezme domů.Nikdo nečekal,že jich bude tolik a tak je oprávněná naděje,že ti kteří o Zorininy potomky zájem měli,že se přece jen  na ně dostane.

V první polovině září přijeli mezi nás z Ostravského rozhlasu.Za pomoci a přímého vedení ředitele Dr.Kolka natočili na zvukový pás jednu  z naší providelných schůzí.Tento záběr bude podle slibu,který nám dali asi za měsíc vysílán Ostravským rozhlasem.Je to další doklad o tom,že se zdejší poměry stabilizují a chceme  si jen přát,aby více podobných veřejných institucí se o Horní Holčovice zajímalo.

Pacienti,kteří od nás odešli před měsícem a před tím,mám jistě závidí, proto že jsme zase o jednu vymoženost bohatší.Mám na mysli valašky.Rukou podáním předsedovi samosprávy s. Kubečkovi a slibem vést nadále život bez alkoholu,jsou odcházejícím pocientů předány valašky,které,až příjdou zase do normálního života,by jim za prvé připomínaly pobyt v Horních Holčovicích a hlavně aby jim byly symbolem lepšího,krásnějšího a příjemnějšího života,života bez alkoholu!O to,aby skutečně každý odcházející pacient tuto valešku dostal se stará jejích výrobce s. Jurčík,který,jeli to potřeba pracuje dlouho do noci,jen aby nikdo z odcházejících o tuto poctu zkrácen nebyl.

Zároveň bych chtěl jménem celého kolektivu poděkovat především našemu ošetřujícímu lékaři Dr-Tomáškovi za jeho pravidelné úterní a páteční návštěvy a přednášky na schůzích a za jeho nevšední péči o všechny pacienty,kteří se zde přišli doléčit pro nás z toho nejhoršího -alkoholu.Taktéž děkuji ošetřovatelům za ochotu a péči,kterou nám vždy a v každou dobu projevují.

Nakonec použiji slov s. Aleše,kterými se s námi loučil:Přes všechny potíže a nedostatky pevně věřím v budoucnost a dobré jméno dolečovacího střediska v Horních Holčovicích.

V Horních Holčovicich 20.IX.1952 s, Síkora kronikář.

A tak život na osadě pokračuje dále s každodenním krokem.Pacienti chodí do práce každý tam,kde má svoje zaměstnání.Záměstnání na pacienty působí dobře, strava je dobrá a vydatná je tu čerstvý vzduch.31.10.1952 se stala velká událost.Zavítal k nám ředitel ústavu s. Kolek z Opavy s novým ředitelem s. Rafflam.i se sestrou Kožušníkovou.S novým ředitelem si mohl každý popovídat.Ředitel zdůzaznil těžkosti a podmínky v naší osadě.Dále připomněl,že je třeba dobudovat cesty.Vyzdvihnul význam dolečovacího střediska v Horních Holčovicích,který je svého druhu ojedinělý v republice.

V ten samý den byly založeny zájmové kroužky pacientů:literární,technický,pěvecký.Dr.Tomášek na schůzi poukazoval na to,že široká veřejnost dostatečně nepochopila význam protialkoholického boje.Rád by prostřednictním českého rozhlasu rozpoutal kampaň -boje proti alkoholu i pro ženy.Rozhlas je mocnou zbraní pracujících.Navrhujeme:aby pravidelně každý týden ve  vhodné chvíli byly vysíláné přednášky a rozhovory pracovníků v tomto oboru.

6.11.1952 nám napadlo tolik sněhu,že závěje byly velké.Nastaly nám těžkosti.10.11.se se všemi loučí konikář s.Gnasko.

V neděli 6.června se konala v Holčovicích první výroční slavnost,kde hodnotili vykonanou práci za uplynulý rok,Na slavnost se dostavil osvědčený protialkoholní pracovník z krajského psychiatrického ústavu v Praze Dr,Skála,zastupce ministerstva zdravitnictní,zdravotní referent národního výboru v Ostravě s. František .Aleš.Za kajskou osvětu s.Rompartová,za ONV Krnov technický referent s. Vlasák, za Opavu ředitel psychiatrické léčebny Dr.Kolek,správce s. Chalupa,s. Dr.Tomášek a jiní protialkoholní pracovníci.Pacienti si prostředí velmi pěkně připravili,mají čisté ubytovny,dům střízlivosti,kulturní dům,koupelnu,hřiště,zavedené elektrické osvětlení.Pacienti jsou vedeni k denní práci,žijí kůlturně,a jsou vydatnými pomocníky na sousedním státním statku a na státní pile.Dodatečně dopsal dne 14.12.1952 Václav Kaiser -kronikář.

Napsáno 14.1.1953 Po zdárné celoroční práci pacientů a vedoucích dolečovacího střediska v Horních Holčovicích se přiblížily vánoční svátky.Většina pacientů odjela ke svým rodinám.Štěrdý večer byl slaven v kulturním domě v jídelně,kde byl postaven stromeček,pak byla podávána výborná vánoční večeře a po ní nastala zajímavá zábava o kterou se postaral s.správce Škrdla.Pak přišel silvestr,předvečer Nového roku a my jsme jej také slavili ne opitím.Zde se ukázala obětavá práce ošetřujícího persomálu slavilo se bez alkoholu,pil se čaj,minerální vody.Při zpěvu a zábavě jsme se dočkali nového roku,kdy jsme si vzájemně popřáli a šli spát. Václav Kaiser -kronikář.

ˇUnor 1953. O vedení kroniky jsem byl uvědomněn v polovině února po odchodu pacienta Tvardka,který ve funkci kulturního referenta součastně měl vésti kroniku.Pokusím se v krátkém celku popsati život střediska za dobu kterou jsem zde prožil od 27.1.1953.Z Opavy jsme odjížděli 4 pacienti do Dolečovacího střediska.Byla pěkná zima.Denní život v Dolečovacím Středisku začína budíčkem v 6 hodin. Ranní rozcvička během zimy odpadá.Na světnici je málo místa a prováděti ji venku na mrazu až -18C bylo by životu nebezpečno.Bylo hned přistoupeno k úklidu ubikaci a nástupem na snídani.Trápilo nás vypínání elektrického proudu.Byli jsme pravidelně celý večer bez světla.Častokrát nešla elektrika i v noci.V 7 hod ráno byl nástup do práce,pracovalo se ve 3 skupinách a to:státní pila v Dolnívh  Holčovicích,ČSSS v Jelení a údržba.Údržba pracovala doma a vykonávala práce které byly podmíněny přízni či nepřízni počasí.Produktivita práce byla podmíněna počtem pacientů,jehož stav kolísal od 18 do 33 osob.

Z domácího hospodářství zde bylo 10 domácích  králíků,29 angorských králíků,28 slepic a 3 psi- strážci.Vzpomínám na pašíka,který podlehl 4.února a jeho pozůstatky byly v podobě ovaru,jitrnic,jelit,tlačenky a masa.

V práci jsme byly celé dopoledne až do 14 hodin.V době 14.30 až 15.30 byl podáván oběd po kterém jsme měli volno.4x v týdny kolem 18 hodiny byly pravidelné schůze kolektivu.Samospráva projednavala běžné pravidelné věci včetně přečtení události z denního tisku.Byly projednány žádosti případně stížnosti.Schůze byla ukončena zapěním některé národní písně.Po schůzi byla večeře po které se pacienti oddali svým zálibám.Den byl ukončen večerkou ve 21.30hodin.Světla uhasla dozněla poslední slova,hlavou probleskla vzpomínka na vzdálené drahé a Dolečovací středisko usínalo zdravým spánkem k načerpáním nových sil.            Opsala MS

 Léčba byla prováděna „blinkačkami“ a hypnosou za vedení lékařů:dr.Pávka a dr.Solného,za spolupráce očetřovatelů:Bialého,Uvíry a Kucharčíka. K léčběsamozřejmě náležela tělesná práce t.zvaná pracovní terapie. Porušení neb obcházení této znamenalo také porušení platných předpisů,keré by mělo za následky na pobyt v Doléčovacím středisku a v léčbě vůbec.

        Kulturní život v Doléčovacím středisku

Nebyl vždy takový,jaký by měl býti.Hodně záleželo na nově přicházejících pacientech.Byli zde lidé skutečně ochotní,agilní,kteří přiložili tuce k dílu.Naproti tomu u jednotlivců bylo viděti nezájem,ba naprostou ignoraci.Za takových podmínek se práce stěžovala a ze zkušenosti víme,co nejde po dobréma s ochotou,neřizováním se mnoho nezmůže.Byl zde dosti dobrý pěvecký kroužek,jehož členové k nacvičování písní se častěji scházeli a tak obětovali svůj volný čas,keří jiní proleželi na matracích.Odchodem pacientů poklesla činnost tohoto kroužku.Doléčovací středisko vlastní také knihovnu s menším počtem svazků literatury politické a beletrie.Měla by býti více doplněna beletrií.Pak je tu četba denního tisku a některých týdeníků,návštěva filmových představení v Dolních Holčovicích.Počátkem měsíce února zhotovil pacient Šilka za spolupráce jiných stůl ke hře table-tenisu,kerá má hodně přívrženců.Mezi pacienty se vyskytují naruživí šachisté.Hra v karty-byť zdarma- se vyskytovala málo.Snad příchodem jara a léta oživne hra v kuželky v krásném,krytém a uzavřeném kuželníku s dobrou drahou.K samostatnému vystoupení připravili členové Doléčovacího střediska dvě vystoupení.Byl to kulturní večírek v úterý dne 3.února 1953,jehož program byl sestaven s recitací,sborového zpěvu,tělovýchovných prvků a obveselujících vystoupení.Druhým podnikem byl večer dne 24.února 1953,kdy bylo vzpomenuto 5.výročí únorových událostí z roku 1948. Za přítomnosti dr.Pávka,ošetřovatelů Bialého a Uvíry a všech pacientů byla vzpomínková oslava v místnosti vyzdobené jídelny zahájena zapěním čsl. a sovětské hymny. Proslov v slovenské řeči měl pacient Olšanský.Následovaly recitace ,svým obsahem přopomínající tyto pohnuté dny,sólový zpěv pacienta Zubala: Píseň o Stalinovi.Závěrem byla zaspívána Píseň práce. Vhodným doplňkem k oslavě byla přednáška dr.Pávka,jak nám,alkoholikům,umožňuje léčením pracující lid návrat k novému,lepšímu životu,k svým rodinám a drahým a co my jsme za tuto péči a starost o nás  státním u zřízení a lidské společnosti dlužni.

                                                                              

                                                 Zdravotní stav

pacientů byl celkem uspokojivý.Počet nemocných kolísal,nejvíce bylo upoutáno na lůžko 6.Ošetřeni byli ošetřovateli z prostředků domácí lékárničky.Vážných onemocnění neb úrazů nebylo.Jen menší útaz bez následků utrpěl pacient Tvardek na státní pile.

                                                 Osobní změny

Dnem 1.února 1953 nastoupil základní vojenskou službu vedoucí protialkoholické léčby v Opavě dr.Tomášek a na jeho místo byl ustanoven dr.Pávek. Jako druhý lékař bylnašemu oddělení přidělen dr.Solný.Tento byl kolektivu Bunapasu představen na členské schůzi 6.února 1953.I v řadách ošetřovatelů nastaly personální změny.Dne 16.února 1953 odešel ošetřovatel Kucharčík k výkonu služby do Státní psychiatrické léčebny v Opavě na odděleníXVIIIA a na jeho místo přišel ošetřovatel s.Bialý,jehož někteří pacienti znají z jeho bývalého působiště XVIIIA.Další změny se očekávají.                                                                                                                                                                                              

                                                              PočasíObrazek

Během měsíce ledna a větší části února bylo skutečně zimní. Kraj byl pokryt bílým, sněhovým,na slunci až oslňujícím rubášem. Sloupec rtuti v teploměru kolísal,nejnižší teplota byla zaznamenána z 8. na 9. únor 1953, a to -18°Celsia. Byla to suchá zima,případů rýmy,nastuzení,chřipky bylo velice málo. Koncem února zimní počasí polevilo,nastala obleva. Paprsky sluneční proměnily led a sníh ve vodu a bláto.Nejtepleji bylo 26.a 27. února,kdy na tvářích jednotlivců se objevily první známky opálení. Ale pouze tyto dva dny. Již v sobotu 28.února nastala radikální změna. Obloha se zatáhla,na krajinu padla mlha a z oblak se sypaly sněhové vločky,z nichž silný vítr tvořil závěje. Těch větrů bylo dosti.Již samo položení Doléčovacího střediska je vystaveno větrům.Nemožno tedy zapomenouti na prožité zimní večery,kdy závany severáku do oken bylo nejen slyšeti,ale i pociťovali, na oknech mráz vykouzlil fantastické květy,v kamnech praskající dřevo šířilo světnicí příjemné teplo,štěrbinou kamen probleskovaly po stropě světelné proužky. To vše přopomínalo vzálený domov a v nich bytosti nám blízké,milé a nejdražší. Dlouhé hovory odpočívajících točily se kol události dne uvnitř i vně střediska,oživovaly vzpomínky na uplynulý život a osnovaly se plány pro budoucí lepší život.

                                                                          opsala HM

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář