Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazekpokračování výpisků z první kroniky odd.Horní Holčovice

8.května 1953 se 16pacientů zůčastnilo na pozvání MNV a Osvětové besedy veřejné oslavy v Dolních Holčovicích.

9.května přes noc napadl sníh a neroztál.11.května je sníh v souvislé vrstvě 25cm,což je také v D.Holčovicích.

12.května 1953 končí zápisky kronikáře J.Kostřánka – odchází domů.

17.května se vrátilo jarní počasí,mrazivé počasí dosti postihlo stromy a tedy i budoucí úrodu.Po nepřízni počasí konečně znovu ožil pracovní život – práce na silnici,na pile,začínají zednické práce ne budovách ve středisku.

24.května je již tak krásně,že jsou všichni pacienti opálení,v osobním volnu podnikají vycházky do okolní krásné přírody.Nový s.ošetřovatel Kucharčík se lépe stará o zásobování a kuchyň,což si všichni pacienti velmi pochvalují a také opět zavedl blinkačky.V osobním volnu také pacienti hodně hrají fotbal,kuželky, na které zavedli osvětlení.Dále navštěvují biograf v Holčovicích,zábavu ve Spálené.

25.května v minulém týdnu přibyli noví pacienti a zůstal zde traktor z Opavy na výpomoc při stavbě cesty,dovoz materiálu na přestavbu budov. S.Bimar založil s velkým úsilím zelinářskou zahradu a ostatní pacienti již měli možnost ochutnat výsledek jeho práce – špenát.

29.května za přítomnosti Dr.Pávka(který 1x týdně dojíždí) byl zvolen nový výbor samosprávy.Nový předseda pacientů byl zvolen s.Miklík.

30.května byla vyhlášena měnová reforma,nad čímž se debatovalo celý den.Za uplynulý měsíc byl vykonán velký kus práce – pokročilo se ve stavbě cesty,opravě domků,kdy si pacienti slušně vydělali.Kulturní činnosti byly pro práci slabší,ale pořádaly se pravidelné schůze s přednáškymi a debatami.,kdy přednášel Dr.Pávek,s.správce Škrla a s.ošetřovatel Kucharčík.Během měsíce nedošlo k žádnému porušení kázně.Na počátkučervna došlo nových 15 pacientů – stav přítomných je 40.Na počátku června se zrušil lístkový systém,pacientům se vyměňovaly peníze.Zrušením potravinových lístků a určení  navých přídělů pro středisko způsobilo zmatek ve stravování – tsrava se citelně zhoršila. Odešly  obě kuchařky a nahradili je kuchaři z řad pacientů,vedoucím kuchařem byl ustanoven pacient J.Binar.

9.června přijelo 9nových pacientů,stav je přes 40 lidí. 11.června přijeli zástupci KNV podívat se na vykonanou práci na cestě – byli velmi spokojeni.                         zapsala L.K.

                                                            

První polovina měsíce června uplynula bez zvláštních událostí.V druhé polovině měsíce započala senoseč a s ní spousta práce.Pacienti pilně kosí,suší ,uskladňují pro koně našeho střediskaa doufají vydělati na senoseči pěkné peníze.Senoseč vyvrcholila a sklidilo se přes sto metrických centů sena,pěkný to výsledek práce pacientů.Pokračuje se ve stavbě silnice,která rovněž udělala pěkný krok dopředu.Začíná nestálé počasí.Hodně bouřek a deště.S deštěm objevily se houby,jahody.Nová zdroj jak práce tak i zábavy.Shrnutí měsíc červen uplynul bez podstatné změny pro středisko.Pátého července předvečer svátku  mistra Jana Husa,zapálili pacienti k uctění jeho památky mohutný oheň který byl nazván, oheň míru.Senoseč byla skončena,sklizeno spousta sena.11.července navštívilo nás pojízdné kino,ministerstva informací a osvěty.Hrály nám film české produkce,Trampoty oficiála Třísky.

Pan MUDr. Pávek kterému všichni další pacienti Holčovičtí v období jeho zdejších návštěv,přešli přes ruku v Opavě,je vedoucím našeho střediska do začátku listopadu 1953.Dochází dvakrát v týdnu do Holčovic,přednáší nám vždy nejméně hodinu,ze zdravovědy,navazuje ne účinky lihovin na jednotlivé části lidského organismu a po ošetření nemocných pacientů a vydání propustek,opouští nás proviantním nemocničním autobusem,který přiváží nové a odváží absolventy -pacienty po sedmitýdením léčení.Je nutno podotknout ,že krýtký jednotýdení pobyt v opavské nemocnici z jednou s jednou blinkačkou,nestálý lékařský dozor zde ve středisku a dlouhé denní volno,podlamují sebekázeň jdnotlivých pacientů.Nsevědomití se často vracejí z vycházek a to z hospody v povznesené náladě.Výsledek okamžité přeložení do Opavy.Přesto však není divu,že po uplynutí jejich léčebné doby,v krátku se objevují v Holčovicích na opětovném léčení.Představitelé protialkoholního léčení jsou postaveni před tuto holou skutečnost,uvolňují pana Dr. Pávka,úplně pro jeho funkci v nemocnici. A nastoluje ve středisku nový lékařský režim.Pan MUDr. Pávek vpisuje se naší paměť jako obětavý odborník,ochotný rádce a dobrý přítel,proto Holčocice jsou mu zavázany trvalým díkem.

Zapsala JK

 

Začátkem listopadu1953 ujímá se vedení střediska expert ministerstva zdravotnictví MUDr. Skála ,přednosta Apolináře ,protialkoholní léčebny v Praze s vytýčeným programem:Během česti neděl chod Holčovického střediska přizpůsobiz Apolináři.Přicházejí s ním jako jeho spolupracovníci z prahy s.Poch a s.Gregor,oba několik let abstinující absolventi Apolináře a stav doplňuje s.Maťová,sociální sestra z Apolináře.

Zavedeny jsou trestní sankce pro neposlušníky,Opoždění,odnětí propustky,propuštění,ztráta nároku na nemocenskou.Těmito optřeními se režim střediska značně utužil,což mělo blahodárný vliv na zlepšení abstinence.Pan MUDr. Skála po dlouhých zkušenostech s alkoholiky je odborník přísných zásad ,ním vedená výchova od stolu po abstinenci  přináší mnohým pacientům dar sebekázně,jeho spravedlnost ho sbližuje s dobrými !pacienty!,odrodilcům výchovy nastoluje mnohé útrapy.

Uprostřed listopadu představuje nám mladého lékaře pana MUDr. Ambruse jako budoucího vedoucího střediska.Jeho přátelské vystupování mladý věk,dávají nám naděje,že ocelová disciplína a denní doba vychovného zaměstnání povolí.Jaký však omyl.Pokračujem v nastoleném režimu MUDr. Skály.Nezná žádné smlouvání ,vše dle zásluhy.Mění dosavadní praxi v závěru léčby,pacienti absolvují zde čtyři blinkačky,před odchodem do civilu.Podstupuje věčný boj s Opavou o promptné dodávky potravin,jejichž proviantní auto se nemůže dostat do blízkosti střediska,pro vysoký stav sněhu.Podporuje sport,k dispozici jsou i lyže,které jsou nakonec zaraženy až do příjezdu nové garnitury pacientů.Důvod lyžování zneužito pro jiné účely,kychyň marně čeká s obědem.ObrazekZačátkem ledna se zřizuje v částečně zrekonstruované bývalé škole stálou ambulanci,koncem února marodku,se šesti lůžkami.Seznamuje nás s novým domácím řádem,který je hodně přiléhavý k opatřením pana doktora Skály a Ambruse.Mimo jiné určuje výdělek za práci v údržbě.

                                                                                   Opsala JK

 Známý průkopnik střediska p. Škrla  provádí svou funkci  správce od 31.12.1953 svědomitě a obětavě.Jako úplný abstinent  nám dává krásné příklady za života a výhody abstinence,které přináší lásku do rodiny.

Od 1.1.1954 příjmá správcovství střediska s.Barvík,Jedná s námi o postupu vystavby střediska i dalších přátelských rozmluvách vedených v duchu stranickém,nabádá k poctivé a usilovné práci a zaručuje jako protihodnotu výdělek v údržbě dle zásluhy.i v zimních měsících se pomalu budovalo v údržbě a tak nám byla vyplacena odměna ze které jsme si mohli hradit kuřivo a stravu.Našim přáním je aby správce zůstal k nám nezměněný.

Ošetřovatelé:Hromada,Štencl,Kucharřík,Kovalčík,Škrla.

Pan Hromada a Štencel nás v říjnu opuštějí,jsou vystřídáni Kuchaříkem a Kovalčíkem od 1.1.1954 vlivem zvýšených léčebných opatření doplňuje jejich stav p.Škrla.Všichni jsou vydatnou oporou lékaře v jeho funkci i naší.Bez nich náš život zde by byl nemožný.Vydávájí nám šatstvo,obuv,každý týden čisté prádlo,léky,minerálky,starají se o naše ubytování,pořádek ve středisku,,navštěvují nemocné,pracují i nadplán s námi při rekonstrukci střediska.

Samostráva,předsedové je jich celá řada,:Bogumský:čilý agitátor strany,

Skoupal,Koníček,Malinek,Zdráhal,Olšan,Hámov:Jejich činnost:pomáhají ošetřovatelům v jejich práci,pronáší krátký proslov při pracovní schůzi,gongem ohlašují budíček a večerku,,prohlížejí ranní úklid,zasahují do sporů,zkrátka jsou pojítkem mezi vedením střediska a námi.Mezi námi pobyl 14 dní herec z opavského divadla,Ten vznesl dze kulturní život,Přijeli nás navštívit i herci ,kteří zde sehráli hru při které jsme se dost nasmáli,V zimním období to bylo s kulturními akcemi slabší.nedal se vytopit velký sál,Další kulturní činnost proto omezujeme na zpěv a čtení zábavných knih. a časopisů.

U farmy Jelení nepřetržitě pracujeme po celý rok,Děláme sezonní práce,Výdělek je 2.40/h.

Chodíme pracovat na pilu v Holčovicích po celý rok,Cesta do Dolních Holčovic a zpět je namáhává,práce na pile je taky těžká a tak jsou bybírání jen silní jedinci.Výdělek je od 25 -40 Kčs/8h.

Pracujeme taky na opravě cesty Výdělek je 25 Kčs/den.

Ani práce v údržbě so nezastavila,provádí se rekonstrukční práce .Pracuje se na omítkách,vymalování budovy č.9,nová dlažba,oprava oken. Taky se rozšiřovala stávájící kuchyň ,pokádala se nová dlažba,Výdělek je 15 -25 Kčs/den.

Stravování je nejbolestivějším místem střediska,hlavně v zimních měsících,kdy na skladě není vše potřebné a zásoby z Opavy dochází pozdě,

                                                                    opsala,MS

 

Rádi vzpomínáme na vánoce,Jako zvláštní příděl dostáváme celou vánočku,pečivo a jabka,

Od 1.12.1953 platíme za stravování  za den 10 Kčs.Za ostatní zapůjčené věci (prádlo,obuv,šatstvo)a na kulturní potřeby platíme 2 Kčs při první léčbě, 4 Kčs při druhé léčbě a 5 Kčs při přech a více lečebných pobytech.

 

má pozn. : dnes vše zdarma - pouze regulační poplatky - 60,-Kč za každý den

 

Snažil jsem se zachytit život ve středisku a předávám kroniku dále Váš kronikář  Katušinec.

Kroniku jsem převzal a tak zapisuji z poznámek přítele Katušince.

V Březnu sledujeme s napětím hokejové zápolení o mistrovství světa .Pro kor 1954 se vítězem stává SSSR,vítězí na Kanadou 7:2.Mezinarodní den žen se osavuje v Dolních Holčovicích,ze střediska se účastní této oslavy 4 členná delegace.

15.března jsme vzpoměli 1 výroří úmrtí našeho prezidenta,V procítěném projevu zhodnotil význam osobnosti prezienta náš správce.

29.3 navštívili středisko ředitel psychiatrické léčebny v Opavě MUDr.Hájek a její správce p.Chalupa aby si prohlédli výsledky adaptačních prací ve středisku.

2.4.přibylo z Opavy 6 nových pacientů.5.4.se loučíme s ošetřovatelem Kovalčíkem,který se vrací do Opavy. 9.4. přijelo 12 nových pacientů..Začínáme pracovat pro ČSSL ve stavbě lesní cesty.

Vedení střediska schválilo,že za státní svátky ,které připadnou na všední den se strava platit nebude,

Adaptuje se budova č.9 pro stále rostoucí počet pacientů.Obrazek

16.4.napadlo hodně sněhu.Velké závěje znemužňují dopravu.Z Opavy přijíždí osvědčený ošetřovatel p.Hromada.

17.4.přijíždí z pražského Apolináře 5 pacientů.Stav pacientů ve středisku je nyní 47.Zima se sněhem stále trvá.

20.4.Bourá se stará hospoda „U hájenky“ pro získání cihel.23.4.přijelo z Opavy 12nových pacientů,Nyní je nás 56.ubytování se rozšiřuje na marodku,návštěvnu,klubovnu a byv.kancelář v I poschodí ústřední budovyse přihodila příteli Papíkovi nehoda.Při skládání koksu spadl z auta a utrpěl vážný úraz.Byl převezen do nemocnice v Krnově kde později zemřel.

25.4.Středisko navštívil Dr.Skála z ministersva zdravotnictví,Dr.Hájek ředitel psychiatrické léčebny v Opavě a Dr.Koutný budoucí lékař střediska.Slavný den pracujících osvavujeme společně v Dolních Holčovicích kde se účastníme manifestací.Odpoledne máme sportovní a následuje volná zábava.

Z Uranových závodů v Ostravě dostáváme dopis,že p.Nejedlý  na propustce pil,což on popírá.vedení závodu oznamuje,že přišel do podniku popíty,nepěkně hovořil o středisku,Závod vzhledem k tomu,že jeho pětiměsíční léčba zůstává bezvýsledná zastavuje vyplatu veškerých dávek nár,pojištění a v tomto smyslu podává zprávu Psychiatrické léčebně v Opavě a KNV v Ostavě.Ze sřediska byl propuštěn následující den.Ve večerních hodinách byl z propustky v doprovodu SNB z Krnova  přivezen  opilý p Hladík,který po vystřízlivění byl propuštěn.Tyto příklady uvádím pro výstrahu.     

Opsala MS

 

6.května s námi loučí MUDr.Ambrus,který se vrací zpět do Opavy.Ve svém posledním proslovu nás nabádá abychom se vyvarovali chyb a jednali vždy čestně.ˇUčelem střediska je navrátil nás do společnosti pracujících vyléčené.

 

7.5.54 Přibyl do střediska ošetřovatel s.Pleskař.je mladý,skoro chlapec,divči tvářía děstkého úsměvu.Je radostně výtán mladou generací.S ním přijeli 3 nový pacienti.V brigádě sázíme brambory a planýrujeme okolí budovy č.9.10.5 se nám představuje nový lekař MUDr.Koutný,který má přesné instrukce pro vedení střediska a bude dbát aby je dodržel.Hlavním účelem je léčba.Kdo nemá úmysl se léčit,nemá zde co hledat.Léčba se dělí na psychoterapeutickou a výchovnou.Důležitou složkou léčby je léčba činností a kdo se na ní dívá jako na robotárnu,nepochopil smysl léčby.Ona je v přímé souvislosti s tím,že alkoholik ztrácí smysl pro povolání.Činnostní léčba mu jí má vrátit.Lékaři je těžká práce známá.Pochází z chudé rodiny na studie si přivydělával v kamenolomu a práci v tunelu.Na oddělení nastoluje přísnější režim,Nechce slyšet sprostá slovba,bude dbát na dodržování čistoty osobní i našeho okolí.12.5 nás navštívil s.Novosad,redaktor „Nové Svobody „ v Ostavě a svou přednáškou nás seznámil s významem následujících voleb do NV.,16.5 Ve významný nedělní den celostátních voleb do NV navštívilo středisko užší volební komise z Dolních Holčovic,aby umožnila odvotil těm,kteří se nemohli zúčastnit voleb ve svém bydlišti.18.5Nemocniční autobus přiváží 13 nových pacientů.MUDr.Koutný je seznamuje s domácím řádem .Ještě do střediska přibyli i pražští pacienti.V tomto měsíci se i po porušení abstinence propouštělo.Na konci měsícew je nás ve středisku 63.

V červnu 54 byly dokončeny adaptační práce na budově č,9 kam se nastěhovalo 15 pacientů.6.června si prohlédlo naše středisko 60 pacientů z celé republiky v čele s MUDr.Skálou.K 1.červenci nás  po vykonané léčbě opouští 16 pacientů,takže stav je nyní 36.

Vedení střediska: Láska k práci ,k člověku,péče a vědomosti,které nám štědře rozdává,spravedlivé jednání a rozvaha dáti každému co si zaslouží,charakterizují našeho vedoucího lékaře,jemu děkujeme předevšim za svůj nový krásný život.Nedopustíme,abychom jej kdy ještě poskvrnili.Neslibujme -dokažme a především sobě,že v nás ještě nezemžel smysl pro čest a charakter,že se budeme moci jednou podívat svému lékaři a příteli s klidnou jistotou do dobrých očí.

Váš kronikář s, Rýco.        

Opsala MS

Začalo sa v júni s iniciativy s. dr.Koutného a s.Zelenku so sviaďovaním vodnej nádrže před kulturnym domom.

 

má pozn: v současnosti využívána jako vodní nádrž pro požární účely...

 

Vďaka elánu s akým sa mnohý súdruhovia uchopili tohoto diela,toto očividome rástlo,takže bola nádej že kúpalisko  bude v skorej době dokončené a dané k dispozicii pacientom k použitiu.Bohužial,nestalo sa tak jako sme predpokládali ponevadž boli sma vtej době postavený před ďaleko palčivejší problém,pred ktorým muselo všetko ostatné ustúpiť do pozadia.Byl to problém bytovej kalamity.Nakoľko mnohé obytné miestnosti jako napríklad budova č.7 nevyhovujú podmientkam jako po stránke hygienickej tak aj po stránke technickej,rozhodlo sa vedenie strediska po zralom uvážení túto budovu zreštaurovať.

má pozn. : v současnosti budova Ošetřovny

ObrazekPo ťažkom boji a zdlhavém vyjednávání na rózných úradných inštituciach,bola konečne tato práca zadána OKP města Krnova takže  asi okolo 15 júľa bolo s touto prácou započaté.Pod vedením s.Malinka na slovo vzatého odborníka,práca rýchlo pokračovala,pri čom nutno tiež vyzdvihnuť´pracovní morálku s.ošetrovaťela Hromadu,z pacientov s.Singbartla,Poláka,Pavlasa a i.,ktorý svojou poctivou a svedomitou prácou,značne túto urýchlili.V práci sa pokračovalo až do konca decembra,kedy pre klimatické podmienky sa muselo s prácou vysadit.

Vzpomienka na Majstra Jána Husa

Slávnosti sa zúčastnil tiež s.riaditeľ Hájek,ktorý predniesol krátký výstižný prejav.Zájazd na veľkú cenu CSR do BrnaNa popud s.- dr.Koutného,ktorý vyzdvihnúc pracovné úsilie vatšiej polovici kolektivu,za obetavú prácu a vzorné chovanie,v snahe odmeniť sa im,uskutočnil v auguste zájazd do Brna,na velkú cenu ČSR(:býv.Masarykov okruh:)Tohoto zájazdu sa zúčastnil až na niekoľko málo jednotlivcov celý kolektiv.Vedúcim tohoto zájazdu bol.dr.Koutný.Súdruhovia si popozerali rózné kulturné ustanovizne města Brna.Posledný deň zájazdu bol určený k prehliadke jaskyne“Macochy“,odkial bol potom návrat domov.

 

Zkúmanie prameňov pitnej vody

Na návrh dr.Koutného bol v polovici septembra uskutečnený priezkum  prameňov pitnej vody ve stredisku.priezkum previedli povolaný odborníci,ktorý označili doterajšie prameny za zdravotne závadné.Súčasne bol vypracovaný plán na priadenie vodovodného potrubia.Kedy sa toto uskutoční nie je nám známé.  

                                                                           opsalaRS

výmena lekárov

začiatkom decembra boli sme nemilo prekvapený zprávou ze s.dr.Koutný,ktorého sme si pre jeho ušľachtilé vlastnosti Lekára-ľudomila,vemi obľubili,má nás v krátkej době opustit.

Tato zpráva  zpósobila jako výbuch bomby.V kolektive sa rozprúdila veľmi živá debata,kto bude jeho nástupcom a hlavne aký bude.asi týždeň před odchodom dr.Koutného,predstavil nám tento svojeho budúceho nástupcu dr.Mišuvca ktorý učinil na nás veľmi dobrý dojem.

Konečně nadišla chvíľa kedy sme sa so s.dr.Koutným definitivne rozlúčili.Bolo to 15.decembra.Lúčenie bolo velmi dojemné.Toho istého dňa ujal sa svojho úradu dr.Mišuvec.

Montáž elektr.vedenia

20.decembra bolo započaté s montážou elektrického vedenia.Této práce se vatšinou zůčastnili naši pacienti-odborníci.Pre nepriaznivé počasie musela býť práca zastavená obzvláštne pre veľké mrazy.

 ROK  1955

Pokračovanie so stavbou budovy č.7 - budova Ošetřovny

V mesiaci marci začalo pokračovanie so stavbou budovy č.7.Prácu prevádzali vatšinou naši súdruhovia pacienti.aby sa práca urýchlila,komunálny podnik města  Krnova uvolnil na niekoľko dní svojích robotníkov.

 

Úprava domku s. správcu Barvíka

 Začiatkom apríľa bolo začaté z rekonštrukciou domku s. správcu Barvíka.Zároveň s touoto  prácou bola dokončena úprava domu č.8-dnes,keď píšem tieto riadky,je budova č.8,čo sa týka vnútornej úpravy,úplne dokončená a daná k dispozicii k užívaniu.Za to patrí predovšetkým vďaka súdruhom:Brezovskému,Novákovi Aloizovi,Novákovi Jiřímu,Krčilovi a i.

Pokračovanie stavby elektr.vedenia

  V máji započaté pokračováním montáže elektr.trojfázového průdu.Práca značne pokročila takže asi koncom júľa bude vedenie dané do prevádzky.

Porada o prevedenie celej léčebny do Holčovic.

  Koncom mája bola  uskutočnená porada popredných činiteľov zdravotníctva.Porady sa zůčastnil za ministerstvo zdravotníctva dr.Skála,za liečeˇbnu riaditeľ dr.Hájek,za doliečovací stredisko dr.Mišurec ai.Ako hlavný bod programu bola porada o premietenie celej opavskej liečebny do Holčovice.

  Na uzáver chcel bysom ešte  apelovať na budúcich súdruhov kronikárov,aby totéž túto prácu nezanedbávali a všímali si diania vo stredisku a toto verne a poctivo nanášali do kroniky.Vo vašej práci Vam praje všetko najlepšie            Kronikár 

                                                                           opsala RS

 Odešl klient s.Brezovský z léčby,který byl pro středicko i ostatní klienty velkým přínosem.Klient byl stolař,velmi zručný a na ostatní měl dobrý vliv k postoji k léčbě,sám dával dobrý příklad ostatním.     Kronikár

Na konci listopadu 1954 přišla do střediska nová kuchařka pí.Malinková s dcerou ( Irenka)a od té doby se konečně opět velmi zlepšilo stravování,což má výrazný vliv na chod celého střediska a spokojenosti pacientů. P.Malinko,který ukončil léčbu 31.12.1954, působí nyní na komunálu v Holčovicích a díky jeho osobnímu zainteresování úspěšně pokračují i nadále.Díky němu má středisko tvář jakou má již nyní.

Práce na B.7za měsícě květen,červen,červenec se s B.č.7 stala radikální změna.Potařilo se vytvořit podlahy,omítky vnitřní i venkovní,aby mohla budova sloužit svému účelu co nejdříve.

25.7. odešl s.Dr.Mišurec,protože nastoupil prezenční vojenskou službu,byl benevolentní,ale většina osazenstva to pochopila jeko dobrovolnou kázeň a fungovalo to.Všichni mu přejí vše nejlepší do jeho dalšího snažení.S odchodem Dr.Mišurce nastupuje nový lékař Dr.Joza a přebírá vedení střediska,také kronikář končí a odchází domů.

Nový kronikář zmuňuje pokroky ve stavebních úpravách ve středisku a to na B.č.9 – montáž vodoinstalace,dále pak byla vybudována venkovní kanalizace od domu č.8,9 a od domu správcové.Také se udělay kroku v tom,aby mohlo mít středisko svou vlastní pitnou vodu – vyčistily se studny,zhotovily se betónové poklopy.Probíhají také terénní úpravy okolí budov.   15.8.1955   L.K.

Ve středisku bylo vystoupení pražských umělců – M.Frkal, I.Vnoučková,A.Válek, M.Fidlerová – vtipné vystoupení plné humoru,zpěvu a satiry se všem moc líbilo.

5.Září 1955 Dr.Jouza zavedl nový styl práce klientů – vytýčil klientům denní normu,pokud ji splnili – mohli skončit dřív,denně byli vyhodnoceni tři nejlepší a ti byli odměněni 10-ti cigaretami a 1x týdně jeden nejlepší a ten obdržel 100cigater.Což velmi zvýšilo pracovní úsilí.

11.září nalezli klienti  mrtvolu muže v opuštěném domě směrem z léčebny do Dolních Holčovic,tělo bylo již v rozkladu,šetřením bylo zjištěno,že se jedná o bývalého pacienta Molka z Č.Budějovic – který začátkem července se vrátil opilý z propustky,byl proto propuštěn a situaci vyřešil sebevraždou oběšením.

Říjen 1955 práce ve středisku jsou zaměřené na úpravu parčíku,dokončení prací na B.č.7 jenž bude sloužit jako ubytovna pro 50pacientů.Kvůli které se také vybudovalo vodovodní potrubí vdélce 250m od zdroje,Dr.Jouza vše natočil na film.Také se dokončuje domek pro správce a ošetřovatele na náměstí. ( dnešní budova Dílna)

Opravila se bryčka pro dopravu a opravují se saně,aby bylo zajištěno spojení i v zimě.Porouchal se promítací přístroj,proto se pozastavilo pravidelné středeční promítání filmů.Klienti si chválí velmi poučné přednášky Dr.Jouzi a ošetřovatele Škrli.                                                zapsala L.K.

 Listopad 1955

Vylíčím událasti měsíce listopadu,jenž je také významným historickým měsícem,poněvadž do něj spadají slavné dny Velké ruské revoluce.Den 7.listopadu jsme oslavili společně v jídelně našeho střediska vzpomínkovou přednáškou,kterou kulturní referent s.Košťál velmi procítěně přednesl Po přednášce byly zahrány kapelou,kterou tvoří pacienti,obě státní hymny,sovětská a československá.

V tento den jsme se rozloučili také se správcem s.Zdeňkem Barvíkem,který vedl středisko po stránce hospodářské plné dva roky.

Prosinec 1955

Byl dokončen vodojem,bude napájet náš vodovod,vodaři spojili poslední úsek s napájením potrubím kotlů pro ústřední topení.Ústřední topení začalo poprvé topit dne 6.prosince v den sv.Mikuláše.V tyto dny se také blíží úplné dokončení prací v budově č.7,kde se dodělávají práce malířské a natěračské.Jinak ve středisku panuje už předvánoční nálada.Pacienti se těší na vánoční dovolenku,kdy pojedou ke svým rodinám.

Vánoce 1955

Dva dny před svátky bylo u nás velice rušno.Skoro polovina pacientů se připravovala na odjezd domů.Po jejich odjezdu středisko ztichlo,zbylí pacienti se připravovali na Štědrý den.Strjil se stromeček v jídelně,která svítila čistotou ubrusů a vymyté podlahy.Po společném přání radostných Vánoc,byla zahájena večeře.Po večeři se zpívaly koledy,náš vedoucí houslista pacientské kapely,zahrál několik.

Po vánocích nastala příprava na uspořádání silvestrovské zábavy.Silvestrovský večer se vydařil na všech stranách.

Leden 1956

První sprchování v budově č.7.Slavnostní nástup ke koupání byl proveden dne 15.ledna ve 14 30hod..V sobotu 21.ledna bylo dle přiloženého situačního plánu provedeno nové očíslování všech budov ve středisku.22.ledna návštěva lékařů psychiatrů z bratrského Polska.Ti kriticky doznali že něco podobného jako je doléčovací středisko protialkoholní,nemají.1.února nastoupil nový správec ,s.Štihel.

Odchod Dr, Jouzy

Na konci veškerého našeho snažení stojí vždy člověk.Péče o jeho zdraví,starost o jeho dobro nám musí býti zákonem.Pravděpodobně to krásné heslo,zesnulého prasidenta Gottwalda bylo pomocným vodítkem naščeho milého Dr.Jouzy.Proč píši milého.Jistě bude nejeden pacient,který se tomu ironicky usměje,avša zrovna toto pacienti,by měli nejvíc děkovat za to,že neklesli na úrověň horší,nežli je alkoholik.Dr.Jouza se zasloužil o zvelebení střediska,tím že pozorně sledoval a kontroloval každou práci s nevšedním zájmem.Pacienti se s ním rozloučili dne 9.února 1956 při večerním hlášení a po večeři byla zábava na rozloučení.

Únor 1956

9.února příchod Dr.Tomáška.Dnem 9.února klesl teploměr na mínus 29 oC pod nulou.Vodovodní potrubí včetně studánek zamrzli.Mráz a vítr způsobil,že telefoní vedení bylo přetrháno a tím jsme byli odtrhnuti od světa.Pomocí elektrikáře jsme vedení opravili a tak jsme se mohli opět dohovořit se světem.24.únor 1956 jsme oslavili osmé výročí únorových událostí,kdy k nám promluvil správce s.Štihel.Poté následoval kulturní program.Večer byl zakončen zpěvem a hudbou.

29.února se nad střediskem snesla sněhová bouře,nebylo vidět ani na krok.

Březen 1956

Stále sněží a sněhu je tu takové množství,že člověk zapadne až po hlavu.Opava dováží potraviny jednou za týden a to ještě do dolních Holčovic.Povoz ze střediska musí na saních dovést vše nahoru.Dnes v časných hodinách ranních dala povel paní Malínková k zabití 180kg vepře,každý pacient dostal ovaru tolik,že to nedovedl zkonzumovat.

Duben 1956

Obrazek30.dubna vypukl v budově č.11 /chaloupka/ požár.V předsíni chaloupky hořel strop a bylo nebezpečí velkého požáru.Požár byl uhašen ve spolupráci s pacienty a ošetřovatelem.13.duben poctil návštěvou středisko ředitel psychitrické léčebny Dr.Hájek v doprovodu vrchního plánovače pana Řemelky a hospodáře pana Mružka.Večer téhož dne promluvil k pacientům ředitel Hájek o dalším zvelebením střediska k výročí založení H.Holčovic,které připadne na 8.červenec 1956.

18.duben -v práci nás brzdí nepřítel sníh.Věříme že sluníčko nám co nejdříve pomůže.27.duben-ukončili jsme zemědělské práce.Máme zasetý oves,ječmen a brambory.

1.květen

První máj jsme oslavili zpěvem a recitacemi.V noci napadlo  dvacet centimetrů sněhu.12.května bývalý správce Štihel byl odvolán a na jeho místo nastoupil vrchní ošetřovatel Škrla.Který má daleko větší organizační schopnosti.

Zvelebení knihovny.Je nutno vyzvednouti úsilí Dr.Tomáška ,jehož koníčkem je literatura,klasická hudba a zpěv.Byl nápomocen k rozšíření a dpolnění zdejší knihovny o řadu hodnotných knih.I když nemáme mnoho času,dbá přísně Dr.Tomášek,aby páteční kulturní večery,byly hodnotné a hlavní pomůckou k programům byly knihy.

Naši pacienti dovedou tvořit.A že mají kladný poměr k léčbě svědčí o tom,že skládají básně.

Výňatek z básně -6.pádů

…..k třetímu pádu dlužno též několik veršů povědět.Vždy mnoho příčin máš,že se alkoholu poddáváš....

14.května -uvítali jsme nového vrchního ošetřovatele,pana Kucharčíka.25.květen-budova č.5 má nový kabát zásluhou vedením střediska,spolu s kolektivem pacientů.

6.červen

Byli jsme nuceni usmrtit jedno prase,které nemohlo na nohy.Chutnal všem dobře,všichni měli přecpané žaludky.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář