Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazekpokračování výpisků z první kroniky odd.Horní Holčovice

8.července 1956

  1951 – 1956

 5 let

Budování Protialkoholního doléčovacího střediska Horní Holčovice

Po celých 5roků se snažili protialkoholní pracovníci uskutečňovat heslo Klementa Gottwalda:

Na konci našeho snažení stojí člověk,starost o jeho dobro,péče o jeho zdrav!

18.červen 1956 -senoseč.Nabrousili jsme kosy a travička pod nimi pěkně lehla.Ať nám přeje počasí,ať jsou zásoby na zimu velké.22.červen přicházejí na léčení k nám pacienti z Prahy,tohoto času jsou tady Bartoš,Šáda a MUDr.Kaplan.MUDr. Kaplan nedodržuje léčebný řád,ačkoliv sám hovoří,že v Praze je kázeň přísnější.V době pracovní terapie si vaří kávu a píše dopisy.

Příchod MUDr.Tobiáře-28.červen 1956.

Červenec 1956

4.července přijel do střediska ředitel psychiatrie MUDr.Hájek,který pochválil nás za naši práci a zvelebení střediska.5.července se loučí se střediskem MUDr.Tomášek.Byl to doktor přísný,avšak spravedlivý.Zůstal po něm velký kus práce,za což mu patří upřímný dík všech pacientů.6.červenec,středisko je připraveno na slavnost pětiletého trvání doléčovacího střediska.7.července přijíždějí první hosté za doprovodu ředitele MUDr.Hájka.Byl to MUDr.Skála a zástupce ministerstva zdravotnictví MUDr.Záděra.Večer přijíždí autobus s třceti hosty z Prahy.Všem se úprava střediska líbí.MUDr.Hájek přednesl krásný projev při slavnostním zapálení táboráku večer.Po táboráku následoval film o budování Horních Holčovic.

8.červenec

Pět let poctivé práce psychiatrické léčebny v Opavě.“Mnohé rodiny Vám dnes musí poděkovat za to,že jim Holčovice vrátili tatínka,manžela a bratra.Mnozí kteří přišli do Holčovic se léčit,byli „ruiny“.A přece to byli lidé.V naší krásné vlasti našli koutek země,kde jim bylo vráceno to nejhlavnější co má člověk na světě.Zdraví!!! Za to patří dík všem kteří se o to zasloužili.V tomto snažení Vám my pacienti dobré vůle přejeme mnoho zdaru!!!

Slavnost ukončil náš vedoucí lékař MUDr.Tobiář,který všem poděkoval za účast,byl velmi spokojen,že vše dobře dopadlo.sepsala JK

Dále pracujeme na statku,oves a pšenici máme mizernou,zato brambory jsou pěkné.V červenci nastoupil na dovolenou také náš lékař.jeho zástupce MUDr.hájek hned musel řešit porušení léčebného režimu kdy jsme se s dotyčným rozloučili.Jeho léčba byla ukončena.

25. 7. Se bude stěhovat Hájenka a zvonice která stojí u samého

lesa a čas od času bývá poškozována.Zvonice se přestěhuje mezi

budovu 9 ,6 a 5.Celá akce stěhování má být dokončena do konce

října.

 

V září začínáme sklízet oves a ječmen.Stěhování Hájenky uspěšně

pokračuje,Ještě tento měsíc budeme střechu pokrývat červenými

taškami,Až příjde jaro 1957 bede středisko obohaceno jednou s

nejkásnějších budov.Uspěšně dopadla zabíjačka.Máme přes 200kg

čistého masa a tuku.

Říjen až prosinec 1956.Odchází pan Škrla s funkce správce našeho střediska a bude zastávat funkci ošetřovatele.Při této příležitosti je nutno poznamenat,že zásluhy pana Škrli jsou nemalé.Vždyť budovat středisko za těch nejhorších podmínek a vybudovat  z bývalých stájí hygienické byty pro pacienty  při nedostatku pořebných pomůcek a materiálu byl úkol veliký.

1.11.56 na místo správce nastupuje pan Barvík František.Věříme,že jeho dlouholeté zkušenosti budou pro středisko přínosem.

Ve středisku se věnujeme i sportovním hrám.Pře vánočními svátky byl uspořádán turnaj  ve stolním tenise a kuželkách.

Z kulturní činnosti.Dvakrát týdně je promítán film.V jídelně s pořádaly  večírky se zpěvem ,recitaci a vyprávěním vtipů.

612.56 Byl uspořádán kulturní večer v sále,U této příležitosti  byli pozváni hosté z Dolních Holčovic a ČSSS Jelení.Večírek byl zakončen tancem.Dolší veřírek byl 20.12.56.Při této příležitosti se nám dostalo poznáví na silvestrovský večer do Dolních Hočovic.Vše dopadlo dobře.S programem,který jsme si připravili byli všichni spokojeni.

Záver.V záveru zdůrazňuji,že léčebné středisko v Horních Holčovicích není místo pro takové pacienty,kteří  nemají v úmyslu abstinovat.Prohlašuji že sebevětší snaha lékaře,ošetřovatelů a taky nejdelší pobyt ve středisku nepomůže žádnemu kdo nemá vlastní vůli abstinovat a pobyt ve středisku považuje za rekreaci.Proto je třeba s pevnou vůli vytrvat,nekompromisně  skoncovat s alkoholem,všítip si do své mysli všechny přednášky a rady a takto si otevřít cestu ke štěstí,blahobytu a pokojenosti své rodiny a zařadit se do řad rozumně myslících spoluobčenů naší krásné vlasti veliké to rodiny  čechů a slováků. Kronikář  Zlík                     

                                                                        opsala MS

Rok 1957

Nový rok jsme strávili všichni v léčebně a věřím,že tento rok bude uspěšný co se týče léčby.Zahajujeme ho pod vedením  MUDr.Otta Krále.

Ve středisku probíhájí  celý ledenprospěšné práce pro skrášlování střediska.Práce jsou pro zimu stíženy a tak pracujeme jen ve středisku.

Dne 16.1 byl uspořádán kulturní program,kterého se zůčesnili mino pocientů i hosté z ČSSS z Jelení.Zvlášt úspěšný byl pěvecký soubor pod vedením vrchního ošetřovatele Frkala.Kromě kulturní činnosti se ve volných chvílích věnovali v rámci zájmových kroužku také šachům,kuželkám,kulečníku a podle počasí i lyžování.Do funkce ošetřovatele jsme přivítali p.Vystrka.31.1. Se s námi rozloučil MUDr.Král.

V unoru jsme přivítali nového ošetřujícího lékaře MUDr.Jouzu Jaroslava.

V pracovní terapii využíváme přiznivějšího počasí a připravujeme si vhodný stavební materiál na stavbu plánovaných nových ubikací a jiných potřebných objektů.

Kromě prací ve středisku vypomáhají naši pacienti  při výstavbě JZD v Dolních Holčovicích.

V březnu se počasí zlepšilo a tak byly zahájeny venkovní stavební upravy..Zahájily se  zednické práce v budově č.7 , 6 , a v Hájence,Začaly i odvodňovací práce za kulturním domem a zdravot.buňkou,Mimo tyto akce bylo přikročeno k budování koupaliště,odpadům splašných vod od bud.č.10 a 9.všechny práce ve středisku pokračuje uspokojivě,buduje se nový chodník,upravuje se terém,pokračuji práce na bouračkách.

Třeba připomenout,že vzhladem k jarnímu období byl stanoven budíček na 5.30hod.  a pracovní terapie  na dobu od 7 do 14.30 hod. V sobotu se pracovalo od 7 do 11.30V dubnu se dal do provazu vodovodní řád,voda je rozvedena do všech místností až na odpady na které není materiál.Pokračuje se i na zvelebování Hájenky.

   Opsala MS 

Sportovní činnost pacientů:

Jarní sluníčko vytáhlo na hřiště hráče kopané. V kuželně se také hraje.Šachisté holdují denně v jídelně .Pin-pong se hrál již dvakrát-p.červenka získal prvenství  z osmi her prohrál pouze jedinou.A tak 14.dubna se stal“mistrem Holčovic“.

Kulturní činnost: 

V dubnu odešel  harmonikář,a tak je na lékaři aby určil nastávajícího harmonikáře.Také se měl uskutečnit večírek,ale bohužel musel se pro nedostatek pacientů  odložit na květen.

Přehled ostatních důležitějších událostí v první polovině měsíce dubna 1957

.Od 2 dubna 1957 nastoupil vedoucí lékař střediska p. MUDr:Jiří Tkáč.

4 dubna odešel vrchní ošetřovatel na zaslouženou dovolenou p.Frkal.Funkci hostitele na jeho pověstných svadbách převzal p.oš.Dittrich na něhož nemohou být při blinkačkách z řad pacientů žádné stížnosti.Svědomitě dbá o „správnou míru“ podávaných  nápojů.Je nutno pochválit,protože rozšířil počet podávaných nápojů a to o „víno“.

11.dubna se nám vrátila po 3týdenní dovolené p.šévkuchařka se svým největším přítelem“žolíčkem“.                           

                                                                         Opsala:RS

Přehled druhé poloviny měsíce dubna 1957:

Pracovní terapie:Pracovalo se na MNV v Dol.Holčovicích, na JZD u ČSSS v Jelení a také se začal dělat plot pro dobytek na zdejším statku.

Sportovní činnost: byla omezena pro doučovací kroužek

Kulturní činnost: Byly večerní besedy s vedoucím lékařem střediska-zpívaly se zde písně národní,partyzánské které byly doprovázeny hrou na kytaru,housle,harmonikou.Dále byly předneseny verše.nakonec jsme se rozloučili s vedoucím lékařem  Tkáčem,který byl nám také jako přítel i lékař.Byl vždy připraven nám pomoc.

Velikonoční týden-byl veden jako týden zkoušek aby mohli pacienti dostat vycházku.Zkoužky probíhali dne 17.dubna 1957.Prospělo více jak 90% pacientů.také se provedl velikonoční úklid celého střediska.

Zelený čtvrtek-byl pro středisko svátek.Přijeli se zde podívat,řiditel léčebny MUDr:Hájek,několik hospodářských pracovníků a sestry z laboratoře aby mohly odebrat krev pro zkoušky na jaterní testy. Před slavnostním obědem přivítal hosty předseda samosprávy s.Surý kde hlavně zdůrazdnil ,že by potřebovali  rychlejší dodávání materiálu  a náčiní aby práce mohly pokračovat rychleji.také promluvil k pacientům ředitel Hájek a po něm také prof.Berka,který středisko zná od samého začátku-pacienti byli pochváleni za odvedenou práci.

Na velikonoční dovolenou odjelo hodně pacientů a všichni se vrátili vpořádku-nikdo neporušil abstinenci.

Ti pacienti kteří zůstali na svátky v léčebně prožili svátky míru v pokoji a byli tělesně i duševně úplně spokojeni.promítel se zde film,pekli se koláče.chodilo se na vycházky do okolí a pak se bavili po svém-hráli šachy,četli,hráli kuželky.

Zhodnocení velikonočních svátků ohledně abstinence.jeden pacient „utekl do Krnova kde porušil abstinenci“ byl řádně potrestán.Dva pacienti byli propuštěni když porušili na dovolence abstinenci.

V sobotu 27.dubna 1957 byla v Hejnově zábava,které se zůčastnilo několik pacientů,kteří se vrátili vořádku.Druhá parta šla na zábavu do Karlovic,která se bohužel nekonala,ale zde se 2 pacienti porušili abstinenci.Pokračovali v pití ještě v neděli v restauraci v Holčovicích.Oba byli pro hrubé porušení domácího řádu ihned propuštěni a náhrada nemocenských dávek a úhrada poplatku za pobyt ve středisku jim byla předepsána.Jelikož po návratu z restaurace slovně napadal dozorčí službu a i jinak se neslušně vyjadřoval.Je tím smutnější,protože p.Červenka byl členem komise nápravného zařízení.

                            opsalaRS

30.dubna 1957 odchází Dr.Tkáč.Večer byla byla samosprávou v kinosále uspořádána taneční prvomájová zábava zpestřená o pár skladeb na kytaru – pac.Staněk, artistické vystoupení – pac. Boláš,přednes básně – pac. Zít,veselé vyprávění – pac. Bartoníček,konferoval – pac. Herold.Všichni se dobře bavili a důkladně vytančili i děvčata z Jelení.

1.máj – svátek všech pracujících.Celé středisko bylo vyzdobeno pro prvomájové oslavy,které započaly slavnostním shromážděním,pak následoval májový projev kulturního referenta – pac.Herolda,dále následoval projev vrchního ošetřovatele s.Frkala, který vyzvedl mezinárodní význam tohoto dne.Na závěr si všichni zazpívali hymnu.Po zakončení oslav měli výborný sváteční oběd,který jim připravila paní Mařenka se svýkm kolektivem v kuchyni – pac.Bařákem a pac.Sáňkou.Odpoledne již trávili každý dle vlastního uvážení – sportovní hry,četba apod.Večer vyrazilo několik pac. Pod vedením předsedy pac.Surého do M.Albrechtic na taneční zábavu.Všichni se v pořádku vrátili – moc si to pochvalovali.Jako nejlepší dík za umožnění léčby,se budou pacienti snažit odvděčit socialistické společnosti – straně,vládě,oš.personálu tím,že se budou snažit zvýšit svou produktivitu práce.

2.května nastoupil nový vedoucí lékař střediska p.MUDr.Otto Král.

3.května přijeli od Dr.Skály z pražského Apolináře 2 pac,kteří se pak budou opět do Prahy k Apolináři vracet.

Počasí na počátku května moc nepřeje – déšť a sněhové přeháňky zbrdilo různé práce jako např.výstavbu zdejšího koupaliště nebo úpravu cesty.

5.května se 26 pac, zůčastnilo dobrovolné brigády v Dolních Holčovicích – úprava prostranství před hasičskou zbrojnicí pod vedením oš.s.Mytyáška.

6.května odchází vrchní oš.Frkal,novým vrchním oš. Je s.Bialý.

9.května – Den vítězství.Den zahájili slavnostním shromážděním,slavnostním projevem kulturního referenta pac.Herolda,kdy bylo vzpomenuto na bojovníky z bojišť velké vlastenecké války,na boj proti imperialistům,kteří stále ohrožují.Proto budou všichni ještě usilovnějipracovat pro míra ještě úžeji se přimknou k mohutnému Sovětskému svazu.

Shromáždění bylo zakončeno zazpíváním hymny.Odpoledne bylo sehráno přátelké utkání v kopané s TJ v Dolních Holčovicích – výsledek 8:1 pro D.Holčovice.

Nyní žije středisko volbami do Národních výborů,někteří pac. Si požádali o zaslání volebních lístků do střediska,jiní pojedou volit do svého místa bydliště.                 

                                                                  zapsala L.K.

10.května obdrželi pacienti dopis od pacientů z pražského Apolináře,snaží se touto cestou navázat vzájemný kontakt.

11.května - přijel ředitel psychiatrické léčebny Opava MUDr.Hájek s MUDr.Rejskovou z ministerstva zdravotnictví,aby ve středisku provedli inspekci.

12.května – několik pac. s oš.Matyáškem  navštívili slavnostní kácení máje v Nové Vsi.

13. května – proběhly volby na místo předsedy samosprávy a členů komise nápravných opatření.Novým předsedou se stal Dr.Černý (funkce se ujal od 14.5.) a do komise nápravných opatření byli zvoleni  4 pacienti.  Dr.Černý přišel do Holčovic z pražského Apolináře.

Od poloviny května jsou již krásné májové dny a pokračují práce na brigádách na ČSSS v Jelení – příprava brambor pro setbu.

13.května měli pacienti možnost sledovat zatmění měsíce. Ve středicku byl přírůstek – fenka vlčáka – Zorka vrhla 9 štěňátek,dvě musely být utraceny.

19. května – den voleb do národních výborů.Pacienti,kteří zůstali ve středisku byli volit ve dvou skupinách v Dolních Holčovicích – dopoledne a odpoledne.

20. května se zavedl nový odpolední kulturní terapie a zdravotnická osvěta.A to  -2x týdně lékařská přednáška,1x týdně kurz první pomoci vše vedeno lékařem.Dále 2x týdně doučovací kroužek.Také 2x týdně je tělesná výchova(kromě ranních rozcviček) a nácvik písní za pomoci nového harmonikáře pac.Skupiena.Dvakrát týdně je u večerního hlášení přehled tisku připravený kulturním referentem pac.Heroldem.

Dále pokračují práce na úpravě cesty,výstavba koupaliště,,na Hájence jsou prováděny elektroinstalační práce,práce na zahradě.

Jeden z pac. je zdatný kovář – pac.Kopec,který ošetřil kopyta nemocného koně a ušetřil tak středisku za veterináře.Pod vedením MUDr.Krále probíhá léčba velmi aktivně - „blinkačky“,individuální psychoterapeutická sezení.Zasedala také komise pro nápravná opatření a řešila přestupky proti řádu střediska.                                            zapsala    L.K.

27.května – se po hlasování všech zrušila samospráva,veškeré příkazy dávají výhradně zaměstnanci střediska.Zavedl se nový bodový systém dle zkušeností z pražského Apolináře.Po kulturní stránce se nacvičovalyvýstupy na slavnost „kácení máje“ - písně,sólové výstupy hudebníků,veselé aktovky a pod.V noci byl ale „máj“ odnesen do Jelení,a tím se celá akce zrušila. Hezkým kulturním počinem bylo vystoupení lotkařského kolektivu ze závodní skupiny ČsČK při ÚNZ v Krnově – předvedli dvě pohádky.

ObrazekČerven 1957 velmi intenzivně se pracuje na Hájence – zednické práce,tesařské,v dílnách se zhotovuje vnitřní zařízení. Dále pokračují práce na úpravě cesty – přikročilo se ke kopání trativodu.

Koupaliště – hloubí se plocha koupaliště.Pokračují práce na zahradě a poli,kde s koňmi pracuje pac.Hrbáč.V krejčovské dílně se opravují ústavní oděvy.

Sporty . Rozmohl se stolní tenis,kopaná se hraje na upraveném hřišti pravidelně 2x týdně,také se hraje odbíjená a kuželky.

Uprostřed léta se dokončila cesta a po obou stranách se vydláždily mělké příkopy,upravil se prostor před B.9.Pokračovalo se v úpravě Hájenky a Růžového domku.Pokračují také práce ve státním staktu v Jelení.

Záčátkem krásných podzimních dní navštívili funkcionáři – předseda ONV v Krnově a předseda MNV v Krnově,vedoucí tajemník OV KSČ a poslankyně krnovského okresu s.Šmehlíková. V této době zemřel prezident Ant.Zápotocký – pac. Vyzdobili smutečně kulturní místnost,u jeho busty stáli čestnou stráž a pronesli smuteční řeč.

Přijelireportéři z rozhlasu a natočili zde relaci a chodu střediska.Nad celou relací měl odborný dohled a průvodní slovo vedoucí lékař MUDr.K“umpel.

Několik týdnů po návštěvě reportérů přivezl s.Barvík televizor.                                                           zapsala  L.K.

 

r.1958

V roce 1958 začala zima se spožděním.Až v druhé polovině února nás překvapilyvánice,zůstalo jen telefonické spojení.Potraviny z Opavy musely být přivezeny na saních.V měsíci lednu se stala velká událost.Do našeho střediska přišla Dr. Filosofie Květa Šílená,která ihned zahájila činnost.Do blízkosti střediska se nastěhovali divočáci.Sníh vydržel až do dubna.Připravovali jsme se na  příchod 1.máje.Odpoledne 1.května jsme uspořádali malou estrádu se zpěvem a recitacemi.Po estrádě následoval tanec a družná zábava.

V červnu kdy i na našich drsných horách začíná být příjemně,začalo období vzácných návštěv.Mezi první návštěvy patřil Dr.Skála a hned na to předseda mezinárodní protialkoholní společnosti Mr.Tongue.JInou vzácnou návštěvou byl polský psychiatr z Varšavy,který přijel,aby mohl podobné zařízení zřídit v Polsku.Také navštívil naše středisko okresní prokurátor z Ostravy a předseda senátu Dr.Tomášek.

Jako i vjiných létech i letos pacienti zdatně pomáhali při polních pracech na státním statku v Jelení,JZD v Dol.Holčovicích a kromě toho i na našem patronátním statku ve Sv. Heřmanovicích.V době školních prázdnin pomohli pacienti spravit školu v Jelení a kulturní dům v dol.Holčovicích.Také budovu lesní správy v Komoře.

Často jsme uvažovali nad tím,jak zlepšit odpoledníkulturní osvětu.Zavedli jsme volnou tribunu,ze které nakonec vzešlo,že schopní a zkušení pacienti mohou véstbesedu ze svého oboru.Také jsme zaředili na odpoledne politické události.Všechny besedy,byly pacienty se zájmem sledovány,rozvinula se i živá diskuse.

 V listopadu v rámci československo sovětského přátelaství jsme připravili důstojnou oslavu.Pac. Hluštík si připravil velmi dobře stilizovaný referát,v němž nám vysvětlil co znamenala Velká říjnová revoluce pro dělnickou třídu celého světa.

Další významná událost byla,otevřený dopis strany,který byl předložen všemu pracujícímu lidu..Zabývala se v něm velmi důležitým úkolem a chtěla aby náš pracující lid jí tyto úkoly pomáhal řešit,tím že bude posílat své připomínky.Projednávání tohoto dopisu nám zabralo ve středisku dvě odpoledne,pacienti velmi živě diskutovali,takže jsme mohli v zápise zaznamenat dost zajímavých připomínek.  Opsala J.K.

Někteří pacienti po ukončení léčby odcházejí,noví přicházejí.Dpoposud jsme byli třikrát na vychzce v zsněženém terénu.Rozdělilijsme se na dvě skupiny.první skupinu vedl ošetřovatel Benešl,druhá asi za patnáct minut ji počala hledat.Po druhé jsme si vyšli za vedení pacienta Koláře směrem k Adamovu a u bouračky,staré hospody jsme založili táborák se zpěvem a povídáním anekdot.Potřetí jsme šli za vedení ošetřovatele Matyáška směrem k statku Jelení.Vál ostrý,ledový vítr.Výlet skončil vyprošťováním pluhu ze závějí.

24.12.se s námi rozloučil předseda samosprávy pacient Weber na jeho místo nastoupil nový předseda pacient Lenoch.Poslední dny v roce 1958 věnovali pacienti přípravám k pořádání silvestrovské estrády.Horlivě zkoušely,takže večer co večer se rzléhaly zvuky harmoniky z kinosálu,také zpěv a recitace.Pacient Liskovský jako konferenciér byl jedinečný a překonával sám sebe.Naši slovenští pacienti zapěli několik velmi dobrých východniarských písní.Velmi zdařilé byly satiry.1.Lékařův omyl,2.Příjem pacienta do střediska.Obecenstvo bylo s programem velmi spokojeno.Po ukončení jsme se dívali na televizní vysílání silestrovského programu.Padla dvanáctá ,odumřel r.1958 a zrodil se r.1959,nastává nám etapa lepšího a radostnějšího roku bez alkoholu a přejeme si aby tak zůstalo navždy.Kronikář Šlajs.

Rok 1959

Nový rok jsme prožívali v klidu a v neklidu,neboť tři pacienti porušili léčebný řád-jeden z nich,když mu to náš lékař vytýkal,choval se velmi hrubě a musel být propuštěn.Za toto porušení léčebného řádu byl potrestán celý pacientský kolektiv,zákazem dovolenek.

Práce je stále dost.Jedna parta pracovníků přiřezává tyčky na plot,jiná obstarává palivové dříví pro kuchyň,další bourá k demolování určenou budovu roubené chaloupky,Náš radioamatér Tesař opravuje radia,umí též spravit hodiny a hodinky.Pacient Zlámal je náš dvorní holič.Je i náš trafikant a poštmistr a jinak je dobrým i obětavým kamarádem.

Mnohý z nás má život ještě před sebou,mnohý již prožívá jeseň svého života,ale každý jistě uzná ,že život bez alkoholu je radostnější než vysedávání v hostincích.

Nastává obvyklý denní pořad:Budíček,rozcvička,pracovní terapie.Odpoledne desetiminutovka,čtení kroniky.Pacient Vivoda vypráví své zážitky vojín slovenské armády z druhé světové války.Pak píšeme týdeníky.Přibylo pět nových pacientů,aby se léčili z následků alkoholu avěřím,že i oni tak jak mnozí z nás berou léčbu vážně a vrátí se uzdraveni ke svým rodinám a povoláním. Sepsala J.K.                                                                                                  

Musím se též zmínit o našem povozníku pacientu Vénovi/Erbenovi/.Má na starost dva těžké hnědáky a stará se o něj jako opravdový kočí.Jezdí denně pro mléko,a i jiné fůry buď na saních neb povozem.Včera dovezl z JZD D.Holčovice 4selata a obohatil náš vepřín novými přírustky.

 Zmiňuji se o kuchtíku Hrtusovi,který od počátku své léčby poctivě pomáhá v kuchyni. Byl propuštěn pac. Ševčík a Šik. Ševčík hrál častěji na harmoniku,Šik zase byl často předcvičovatelem při ranních rozcvičkách a dodával rozcvičce vojenský ráz. Zbyl nám tu však Šaděra a ten jej v této funkci plně nahradil.                                                                                            

16. 1.Navštívil nás již po druhé s.ředitel z Opavy a v doprovodu Iva Janíka,Dr.Šílené a ošetřovateleprohlédl všechna pracoviště i kulturní místnosti našeho střediska a vyslovil pracovníkům své uznání. Večer pak za jeho přítomnosti byla volná tribuna. Každý měl možnost činit dotazy na něž s.ředitel v rámci léčebného řádu jasně a srozumitelně odpovídal.Do 15hod. Byl generální úklid na ubytovnách a prohlídku tentokráte prováděl se svým štábem.Prohlídka dopadla dobře.Poznamenávám,že prohlídky se nekonají proto,aby nás ošetřující personál šikanoval,nýbrž proto,abychom udržovali čistotu a pořádek v zájmu našeho zdraví a pohodlí.Odpoledne máme pak volno až do 17hod.,pak je hlášení,večeře a osobní volno až do zvonnění večerky.

 17.1.Sluníčko přemáhá zimní období a den se již znatelně prodlužuje,ale opět mrzne.Ještě trochu sněhu a naši lyžaři budou zkoušet své umění na holčovických stráních různými „elegantními“ sjezdy,kristiánkami a telemarky.                                                                                                                                                                                                   

22. 1.Nastala obleva,odpoledne má pacient Bednařík  zajímavou přednášku o pěstování ovocných stromů a doporučil tuto zálibu těm,kteří mají zahrádky,neboť je to ušlechtilá zábava,přinášející nejen mnoho radosti,ale i užitku.                                                                                                                                     

23. 1. Dnes je téměř jarní počasí,sněhu je poskrovnu.Je pátek,den důkladného úklidu a čištění.Všechna pracoviště,ubikace se zbavují prachu a nečistoty,všude je slyšet rachot kbelíků,šplouchání vody,žerty hravé a dravé poletují od ucha k uchu.Do toho vpadá hlas velitele baráku a nakonec jr „čistka“ hotová a čekáme na prohlídku v napětí jako děti na sv. Mikuláše.Ještě rychle hadrem přejet postel,skříň nebo noční stolek,a už je slyšet...“už jdou,už jdou“- v baráku se mluví šeptmo a je slyšet“Pozóóór“,to když vchází prohlídka  v osobě lékaře,pí doktor a ošetřovatelů.Ale nakonec to všechno dobře dopadne,krom nějáké té připomínky neb výtky a nejlépe uklízena místnost dává se za příklad  těm,kteří za ní „pokulhávají“ co do úklidu.S prohlídkou chodí pravidelně předseda samosprávy a činí si nesmlouvavě poznámky,a po hlášení je publikuje a lékař pak přede všemi jednotlivé připomínky probírá a vhodně napomíná,kárá.To jsem zapsal proto,aby ti ,kteří příjdou po nás,věděli,jak podobná prohlídka vypadá resp. Jaký účel má.

V 19:15 je televize.Přenáší se z kladenského městského divadla klasická opereta Johanna Strausse“Cikánský baron“ v nové úpravě.Opereta se všem pacientům líbila a v přestávkách se hodně kritisovalo,porovnávalo.

24. 1.Počasí se velmi zhoršilo.V ranních hodinách vál prudký vítr,později mu dochází dech a padá mokrý sníh.Den se prodlužuje,ale při ranní rozcvičce je tma.

25. 1.Vane ostrý ledový vítr,je však neděle,pracovní terapie není a tak se každý věnuje svému osobnímu volnu.Večer je televize,dává se sovětský film „Souboj“.Příběh nás uvádí do předrevolučního roku 1904-1905 carského Ruska.Film dává mnoho k přemýšlení jak o lásce ,tak o tom,že lidská důstojnost se nedá nikým a ničím na věky ušlapat.                         Zapsala MH  

26. 1.Počasí se zhoršilo je prudká sněhová vánice.Předseda čte o sovětské družici ,o 35 padlých franc.vojínech(Alžír) a o 1 franc.novináři odsouz. K 1 roku a o vzrůstající nezaměstnanosti v Kentucky (USA). 

     9 pracovníků je v pohotovosti.Vybavených lopatami,připravených k odklizování sněhu,            ,    ale jakmile několik metrů sněhu odklidí hned v patách jim zlomyslná vánice navěje                             spousty sněhu a zdá se,že je to Syfisova práce,Chvílemi žene vítr téměř souběžně se   zemí a je sotva na 120metrů vidět.

27. 1.Počasí vpravdě zimní všude velké závěje,jen vítr je slabší.V pracovní terapii pokračují pacienbti a to ve stolařské dílně,v zámečnické dílně,odhazuje se stále sníh,ve staré kuřárně se připravuje malování a na buňce je již hotový nátěr. Od úterý do pátku proděláváme odvykací léčbu.Je pro to určena místnost“vzdechů“ na buňce.Také jsou lékařské přednášky o alkoholismu ze kterých si bereme ponaučení.

O NAŠEM  „MUSEU“   

má pozn. : nyní již neexistující budova - stávala těsně nad Rezidencí po pr.straně

Po pravé cestě k Adamovu se adaptuje částečně zděná i roubená chaloupka,t.j.její dřevěné stěny jsou stavěny na způsob srubu,vhodně v rozích do sebe vsazených t.zv.rybinovou vazbou.Tedy stěny,krov i spodní šindelová krytina vše toto je dřevěné.Trámy ručně tesané,též součástí krovu,šindel dosti zachovalá.

Vnitřek pod střechou,tedy trámy,krov i šindel  jsou  začouzené,to proto,že komín nevedl nad střechu,nýbrž kouř z komína unikal pod  střechu a teprve zpod střechy se dral ven.Teprve pozdější majitelé dali komín prodloužit až nad střechu.Pozoruhodné!

Obytné místnosti mají trámové stropy.Je tam též pec na pečení chleba,pak starodávná tepelná pícka,na jejímž vršku spávali děti.Usuzuji tak proto,že tato pec je opatřena malými stupýnky,aby se děcko snadněji dostalo nahoru. Posledními obyvateli tohoto domku byli Němci odsuniti podle postupimské dohody.Svítili petrolejovými lampami(baňka ze skla,mašinka na regulování asbestového knotu a tzv.“cylindr“.) svíčkou lojovou,později parafinovou a sterainovou.Na výrobu těchto svíček bylo zapotřebí zvláštního nástroje“kratiknotu“.  Opsala RS

2.II-3II.Sněhové závěje,pondělí odpadá rozcvička pro nepohodu.

           Práce  pacientů stále je odhazování sněhu,práce v lese.Také přijeli autem členové zkušební komise,která přezkoušela filmovou aparaturu takže budou brzo filmové večery.

Rozloučil se snámi ošetřovatel Matyášek,který po dvouleté činnosti ve středisku odchází zpět do psych.léčebny v Opavě.Na jeho místo nastoupili noví a mladí sympatičtí ošetřovatelé Pater a Kolba.

Na vánioce jsme udělali sbírku na zakoupení kolekce,ale bohužel  nebyla k dostání a tak místo ní jsme nakoupili inkoust,papíry,špičky na péra.

4.II.Předseda samosprávy měl přednášku o své ilegální činnosti v době za okupace.

      Koupaliště jehož výkop byl dokončen počátkem zimy hodí se pro zimní období jako kluziště.                      

Obrazek5-13.II Mrzne,ale prospěje to našemu kluzišti.Dne 10.II jsme ponejprv hráli hokej na našem kluzišti resp.“zimním stadionu“.Pac.Horák nám vyrobil hokejky a hráli jsme v gumových holínkách jelikož jsme neměli žádné brusle,ale nedšení bylo a tak to nikomu nevadilo.

Zaznemenávám,že funkci knihovníka převzal pac.Tomeček po pac.Srňovi,který byl propuštěn.                                                   

 

 Opsala:RS

18.II.Den probíhá celkem všedně.Vrchní ošetřovatel čte domovní řád,který byl schválený v červenci 1958 ředitelstvím PL Opava.

20. Ředitel léčebny promluvil,že na podzim letošního roku navštíví zdejší protialkoholní středisko delegáti západních i východních zemí .Chtěl aby se již dokončilo Museum aby viděli jak se zde žilo

 

22. II.Vjedné bouračce se našel česko-německý tiskopis vyplněný rukopisem/ Kurrentschrift-lidé minulého století i Češi psali tzv.švabachem/ a orazítkovaný  vejčitým razítkem far.úřadu v Karlově v řeči latinské,tento tiskopis jest výtahem z matriky narozených,sloužící jako úř.doklad pro děti podléhající povinnému očkování.Jedná se o děti německé národnosti,jejichž otcové byli nádeníky a jeden rolníkem,jak o tom svědčí druhý výtah z matr.narozených,orazátkovaný ležatým i kulatým razítkem.Evangel.farní úřad  v Holčovicích vyplněný však lat.písmem.Třetí a čtvrtý doklad představuje žákovský seznam  k provedení očkování v dvojím provedení s nadpisem:Obecná škola v Adamově.Slova“Obecná škola v Adamově a žákovský seznam k provedení očkování“ jsou    v originálech napsaná v řeči německé písmenkami latinské abecedy,seznam samotný uvádí školáky v řeči německé napsané kurentem,oba seznamy  jsou datovány datem:Karlov 30.I.1933 a orazítkovaný kulat.školním razítkem:Obecná škola v Karlově okr:Bruntál. Tato razítka mají vyobrazení učitele národů J.A.Komenského. 

 

23. II. Je velká sněhová vánice.Dopoledne před hlavní budovou byla spatřena ve vzdálenosti asi 150metrů liška-je nutno zařídit aby si nevzala nějakou slepici.

Večer se promítal film“Ivetiny miliony“-tento film vyvolal mnoho veselosti a líbil se všem.

24. II. Sníh se ztrácí teplota i počasí se podobá sychravému podzimnímu dnu.

25. II.-28.II Zahajují se události z února 1948 připomínkou o tom jak se má národ dívat na to co vedlo k čsl.samostatnosti 1918 a jak to dále pokračovalo až na nynější dobu.

Byla také druhá zabíjačka od vánoc.

 1.III.Dnes je vidět z vrchu kde je ovčárna,Praděd dominující ostatním horám.Je zasněžený a kontrastuje divně od tmavých a zalesněných vrchů svých sousedních hor.

2.IIISlunko vysušuje cesty a meze,sníh se mění v potůčky.Přilétají již osaměle v malých hloučcích všeteční špačkové.večer je film“Ztracení“.Pak jsou přípravy k ústním zkouškám pro ty kteří chtějí jít na dovolenou.      

                                                                     Opsala:RS

                                                                                                                                                 Ošetřování Ošetřování ovoc.stromů pokračuje,připravuje se zahradní práce ,vyzdívá nové pařeniště z podnětu kuchařky pí Malenkové.                                                                           

Vykrmují se 4vepři,též z kuch. odpadků. Přes dvacet kur vlastní naše hospodářství a 18králíků,jichž maso bude velmi chutné-předem dík pí Malenkové,naší kuchařce,která co se týče organisace ve směru kuch. umění je jedinečná.              

                                                                                                                                

   Žijeme v napětí Mezinár. hokej  utkání -denně jsme u televisoru. Obrazovka ukazuje boje representatů jednotlivých národů: ČSR,Kanada,Polsko,Švédsko,Polsko,USA,SSSR atd. Kdo bude mistrem světa? Kanada,SSSR,ČSA,USA? Kanada! Mistrem Evropy SSSR!

11.III.1959-16.III.1959

       Pac. Spáčil,který již odešel,prováděl různé malířské práce,naposled v budově č.9 a 10.

Pac. Píža,malíř písma ,namaloval v budově č.9 nápis:“Soutěžíme o nejlepší protialkoholní  středisko.“

Demolují se 2baráky.

Připraveno je 95m3 kamene,získaného z bouraček,připraveného k drcení a štěrkování cest.                     

      Dostavil se do našeho střediska zaměstnanec stát. statku Jelení,otec 4dětí se žádosti o opravu  sporáku.Vedení našeho střediska dalo mu ochotně k dispozici pacienty,aby mu sporák opravili a jeho děti nemuseli mrznout.Tedy i v tomto směru vidíme ochotu našeho vedení i pacientů i pacientů.Byli jsme upozorněni na to,že řádí chřipka a jak se máme při vyskytnutí této nemoci v našich řadách zachovat.

 

zapsala JF

Má pozn.

Tady končí naše výpisky z první kroniky odd.Horní Holčovice.

Všechny sestry,které se na tom podílely,se snažily opsat části z kronik tak, jak byly přímo bývalými pacienty zapsány.

Byla zde snaha zachovat atmosféru minulých dní,nálady i pocity všech těch,kteří kdy bránami protialkoholní léčebny (dnes protialkoholního odd.) prošli.

Další výpisky z kroniky druhé a třetí již zapisovat nebudeme - jsou v nich zapsány události let nedávných ( druhá kronika - od roku 1999,třetí od roku 2005)

Je patrné že minimálně jedna či dvě kroniky postihující léta 60 - 80 se s největší pravděpodobností do dnešních let nezachovaly,což je veliká škoda.

Ještě jednou děkuji tímto všem zdejším sestřičkám,které na nočních službách pomalu a pečlivě tyto výpisy z kroniky zpracovávaly a opisovaly - byly to :

Lenka Kubincová      Jana Fojtová    Milada Hradilová   

Jaroslava Kuzníková     Růžena Sigmundová    Marcela Strnadová

Obrazek

Vaněk Ivo staniční ošetřovatel

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář