Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z kroniky Horních Holčovic

(Ivo Vaněk stan.ošetřovatel) - má předmluva:Obrazek

Od svého založení,tedy od roku 1951 si zdejší pacienti vedou svou kroniku.A v duchu tehdejší socialistické doby a pod tlakem jakési tradice,až do dnešních dnů,sami si záznamy navrhují a po mém schválení přímo do kroniky různé události přímo zapisují.

Tedy s většími či menšími přestávkami kronika H.Holčovic funguje už více jak 55 let.V současnosti se u nás nachází kroniky tři  - přižemž předpokládám, že asi jedna nebo dvě kroniky postihující léta 69 - 95 se zřejmě k mé velké lítosti ztratily.Nevím....,snad jednou se někdo objeví a v podpaží je přinese.......a  my se zase dočteme o běžných a každodenních starostech pacientů v tomto období.

Před rokem 1995 kronika již pomalu upadala v zapomnění a zdálo se,že dnešní doba takovýmto kronikám nepřeje.

Ale po určitém váhání  jsem po domluvě s paní správcovou Annou Mičíkovou a jedním šikovným pacientem - p.Kalašem,přistoupil k obnovení této pěkné tradice a psaní kroniky jsme začali podporovat.Nad zápisky jsem si vzal osobní patronát aniž bych výrazněji do zápisků našich pacientů zasahoval.Toto funguje až do současné doby.

Zde přináším kus tehdejší doby,kdy se léčebna Horní Holčovice budovala a kdy v roce 1951 zde přijížděli první pacienti.

První záznamy v kronice z roku 1951 přepisuji doslovně tak,jak jej bývalí kronikáři z řad pacientů zapsali.Je v nich zachycena atmosféra,nadšení a denní problémy se kterými se setkávali při zřizování této léčebny a na své cestě k abstinenci..Obrazek

Nezapomínejme,že první pacienti přijížděli do opuštěné horské polorozpadlé vesnice,která zde pod Pradědem zůstala po poválečném hromadném odsunu německého obyvatelstva.

Tedy : ( přepisuji 5.11.2007 úvodní část - má dvanáctiletá dcera diktuje)

dále se podílely zdr.sestry během nočních služeb,za což jim opravdu všem velice děkuji

LK Lenka Kubincová   MH Milada Hradilová

RS Růžena Sigmundová  MS Marcela Strnadová

iniciála každé je pod daným opisem                                          

_____________________________

5.července 51 pracovní porada v nemocnici v Opavě.

Přítomen soudruh Stavař projednává se osídlení Horních Holčovic.

A kde prosím ty Holčovice vůbec jsou?

Třicet Bunapasovců sleduje výklad s.Stavaře a dává spoustu otázek.Vše nás zajímá.Jak budeme bydlet,co tam budeme dělat,jací jsou tam lidé atd.

Soudruh Stavař vysvětluje a tak se dovídáme o jedné opuštěné vísce,kde zatím žijí tři rodiny řeků,kde je velmi krásně a kde je třeba k osídlení nových lidí,kteří by znovu zřídili rozbitou a po válce němci opuštěnou vesničku na úpatí Jesenických hor.

Po živé diskusi hlásí se prvních 17 dobrovolníků,kterým byla slíbená veškerá možná podpora našich úřadů a správy oblastí nemocnice.

Vedoucím ošetřovatelem pro první běh je soudruh Hromada,čestným předsedou samosprávy je s.Albrecht,organizačním vedoucím s.Kuželák.Dále jsou to soudruzi J.Mentl a A.Kolba,kterým končila léčba,avšak kteří se přesto přihlásili jako první dobrovolníci do našeho kolektivu.

Soudruh Kolba je zámečník,s.Mentl horník.Dále jsou to soudr.:J.J.Bury řezník,s.Tonda Okal horník,s.J.Bartl zaměstnanec Č.S.S.S.,s.Fr.Woltal instalatér,s.Alois Pazderka technický zam.Č.S.P.,s.Frant.Brňák rolník,s.Jan Podzemný zam.H.D.,s.Jan Wilčinský zam.Č.S.S.Z.,s.Ferda beneš zahradník,natěrač,zedník atd.,s.A.Kozák švec,s.Ant.Albrecht krejčí.

Tento průkopnický kolektiv jede budovat naši novou vesnici.Plány jsou velkolepé.Uskutečníme něco,co je u nás první toho druhu.Vzor máme v Sovětském Svazu,kde již dávno bojují o každého člověka dobré vůle,kterého kapitalismus naučil alkoholu.

Nikterak si nezastíráme velké překážky,které v našem úsilí nastanou.Každá nová věc naráží často na nepochopení.Jsem však přesvědčen,že příležitost ,kterou nám dává náš lidově-demokratický řád,nezklameme a staneme se platnými členy nově se tvořící socialistické společnosti.To je naše přání,víra a vítězství...

Pondělí 9.7.1951 - je dnem příprav odjezdu do H.Holčovic.

V ústavu dostáváme prádlo,pracovní šaty,boty.Nakládáme na nákladní auto skládací postele,inventář,který doplníme ještě v Krnově a v jedenáct hodin odjíždí konečně šest soudruhů do našeho nového působiště.

Dalších jedenáct soudruhů čeká na nemocnič.autobus,který má přijet každou chvíli.Krátíme si dobu čekání zpěvem při kytaře.Na všech soudruzích je vidět trochu rozechvění a napjatého očekávání něčeho nového,skoro dobrodružného o čem byla v posledních dnech vedena řada úvah a debat.

Ještě loučení s Opavou a hlavně s nemocnicí je trochu smutné.Vždyť za tu krátkou dobu tří neděl,získali jsme zde dosti přátel,ať už mezi zaměstnanci nemocnice nebo pacienty,s kterými jsme pracovali na zemědělských brigádách.Ti se s námi loučí s přáním úspěchu.

ObrazekKonečně ke dvanácté hodině přijíždí autobus-tatrovka.

Jedenáct soudruhů a jeden ošetřovatel nasedá do autobusu,který je pěkně napráskán,neboť mezi námi je většina soudruhů,kteří váží kolem osmdesáti kg.Primát drží s.ošetřovatel Hromada a soudr.Pazderka.Proto si sedá každý na jednu stranu a ostatní,jak se dá.

Padne ještě poslední vtip o lékárničce bez alkoholu a auto startuje do nového života,který prožijeme po 21 dni ve vesničce H.Holčovice.

V poledne byla zastávka v Krnově pak odjíždíme přes Albrechtice do Dol.Holčovic,kde marně hledáme cestu do Hor.Holčovic.

Domorodec,který nám ukazuje směr,zavádí nás na scestí.Polní cesta,kterou máme jet je tak úzká,příkrá a hlavně pak kamenitámže by naše tatra musela prodělat nejmíň horolezecký kurs,aby se někam dostala.Prostě řečeno,cesta jen pro zkušené horské kozy a ne pro náš autobus.

Soud.Škrba nám ukazuje správný směr přes Jelení kam dojíždíme za dvacet minut.Prudká zatáčka vpravo a vjíždíme na "dálnici" do H.Holčovic.

Všichni začínáme mít pocit jízdy na mírně rozbouřeném tichém oceánu.Rozbitá cesta potvrzuje,že je zde dobře chodit pěšky a hlavně opatrně.Přes všechny překážky,které příroda nastražila naší tatře,vjíždí tato mistrovsky kolem oprýskané slavnostní brány,do H.Holčovic.

Všímám si řeckých nápisů skoro na všech nízkých chalupách.Zastavujeme před větší budovou,kde již stojí nákladní auto a kde s.Škrla diriguje skládání přivezeného materiálu,který sem byl zatím přivezen.

Pomalu rozhýbáváme své utrmácené schránky tělesné a rozhlížíme se kolem sebe.

První dojem je velmi smutný.Vesnice vypadá jako bez života.Jen v dálce na příkré stráni se pase zvonící stádo ovcí.Zvonce nám znějí jako umíráček.

Vytlučená okna chalup,rozbitý,povalující se nábytek nepřidává víc naší stísněné náladě.

A přece rozhlédneš -li se do dálky-vidíš nádherné kopcovité okolí.prudké stráně naznačují krásný zimní terén.jsi vytržen z úvah hlasem soudruha ošetřovatele,který rozděluje práci při skládání.Nejprve oběd a pak hurá do práce.

Škola,která má být naším domovem nevypadá o nic lépe než celá vesnice.-------------(můj pozn.-nynější budova Stará Buňka).Vytlučená okna,všude plno špíny a hnilobného zápachu.Na schodech na chodbě musíte chodit velmi opatrně,neboť naším předchůdcem v bydlení byli zde ovečky.Tato krásná užitečná zvířátka přestože bydlela ve škole,zachovala se velmi nekulturně-avšak přirozeně.

Stará lopata a koště,první náš pomocník,pomáhá nám v odklízenítěchto ovčích památek.

Někteří soudruzi zatím rozdělávají vápno v koupací vaně,jiní objevují poklady,které zde zanechali obyvatelé před námi.A jsou to skutečně věci velmi užitečné,skutečné hodnoty jako:stůl bez nohy,rezavá židlička,kladívko,hřebíky,stará pila atd.

Každý přináší svůj nález s velkou slávou a snad všichni máme pocit nových robinsonů,kteří na pustém ostrově najdou věc,která bude třeba záchranou našich životů.A také nejbližší budoucnost nám ukázala,že dílnička,která se nám naplnila různým nářadím,pomohla velmi k tomu,že soudruzi řemeslníci,udržbáři,tak dokonale splnili své úkoly.

S.Hromada zhotovil lešení pro s.natěrače,kteří ovládají práce malířské,které vede s.Vlček,náš první odborník-zedník.Jsou to s.Podzemný,s.Brňák,strýk Beneš,s.Kozák.Další četa pracovní je určena takto:četař s.Mentl,dále s.Kolba,s.Bohuš Kolonečný,s.Okál a s.Wilčinský.Ti mají za úkol zametání,ukládání všech přivezených věcí do jedné místnosti,která zatím slouží za skladiště.

S.Kolba přidělává nové zámky a činí tak naše skladiště nedobytným.Další skupina s.Pazderky vytahuje okna a dělá předběžný úklid v budově.Jsou to s.Pazderka,s.Vítkovský,s.Bury,s.Bortl,s.Woltal.Skupina,která první den udělala slušný kus práce.

Také ostatní soudruzi nezaháleli a tak rytmus a nálada byla výborná.Pokus o zatopení v kamnech začal vykuřováním všeho živého c chodilo po budově.Ss.Mentl a s.Okál lezou na střechu a vykuřování podporují tím,že se nepěkně š´tourají v komíně.

ObrazekS.Voltal instalatér zhotovil zatím těžítko,kterým byl komín ,nemetený jistě několik let,řádně protažen a naší první kominíci jsou smutní dále neboť kamna chrlí  kouř ještě víc a hustěji.

Jeden černý dostal nápad a při prohlídce sklepení zjistil velký tlak vzduchu.Oceňujeme umění našich soudruhů.Každý ovládá nejméně devět řemesel.Zazdění dvířek trvá jen chvilku a v kamnech oheň vesele praská.Hrnec vody nasvědčuje tomu,že špína bude na ústupu a že večer nastane důkladné mytí.(škoda,taková tmavá othelovská barva by ti hezky slušela Tondo Okále.pozn.kronikáře).

Příliš rychle se nám blíží večer.začínáme nosit postele do vybílených ložnic a připravujeme se na první noc.Únava na všech je zřejmá.Vždyť máme za sebou pestrý den.Budova přece jen trochu prokoukla a tak máme pocit dobře vykonané práce.

Na závěr prvního dne probíhá pracovní porada celého kolektivu.Určuje se rozdělení práce na úterý 10.7.51

Pro údržbářské práce jsou vybíráni řemeslníci s.Vilček,s.Podzemný,s.Brňák,s.Beneš,s.Kozák.Ostatní soudruzi jedou ráno v 7 hod. na státní statek v Jelení,kde jim práce bude určena.

Po schůzce chvilku zpíváme a o 22.hod.se jde spát.

10.7.51   vstáváme o půl šesté hod.

Budíček nepotřebujem.Slunce nám svítí rozbitými okny do lůžek a budí nás.Začíná první náš den v Holčovicích.Trochu šplíchání studenou vodou a skupina deseti soudruhů odchází na statek.Cesta trvá asi dvacet minut.Máme dobrou náladu,den začíná krásně,na obloze ani mráček,zkrátka velká pohoda.

Jdeme nejdřív do kantýny,kde nás má čekat snídaně.Avšak lidé z města,jak si to vlastně představujete vstávat tak brzo.Vesnice spí.A tak sedáme kde se dá,rozhlížíme se kolem dokola a půlhodina utekla jako voda.Přichází sympatická kuchařka,dává nám bílou kávu a suchý chléb.

Adjunkt určuje naši skupině ukládání sena do kopek.Osmnáctihektarová stráň je tady naší prvním pracovištěm.Slunce do nás neustále praží a tak si připadám jako na sahaře.Dva soudruzi jezdí s koněm a pohrabují seno.Stroje nejsou v nejlepším pořádku a tak je slyšet časté,jadrné havířské klení.

Jeden kůň,který byl asi hodně vyděšen,nechtěl se na příkré stráni obracet a tak vidíme jak se prošen jeden z nás,aby tu potvoru obrátil.Odvážný kočí se přitom velmi křečovitě držel opratí a byl zticha.My ostatní máme v rukách vidle a ukládáme seno do kopek.

Při pilné práci uteklo nám dopoledne.Jdeme na oběd.Ráno jen káva a chléb.Pět hodin únavné práce bez přesnídávky je dlouhá doba.Těšíme se proto na oběd.Zklamání nám přichystala kuchyň.Zapražená polévka,knedlík-rajská.Nálada bez komentáře.

Po obědě sedáme na pár minut před kantýnou.Seznamujeme se s dr.Buxbaumem,který k nám bude jako vedoucí lékař střediska dvakrát týdně dojíždět.Slibuje nám zlepšní stravy a hlavně přesnídávky,které nám zajistí u správy nemocnice.Tato lepší vyhlídka do nejbližší budoucnosti,zlepšuje nám náladu.Zaměstnání končíme v 17.hod.Norma je vysoko překročena.

Také skupina údržbářů nezahálela.Znovu přemalované ložnice,podlaha vydrhnutá,okna umytá tak důkladně,že s.Škrla se neubránil hlasité pochvale.

ObrazekS.Škrla je vůbec naše denní spojení s civilizací a vzdálenějším světem.nemáme elektriku,petrolejové lampy obstará s.Škrla.Není zde sklo na zasklívání oken?Sežene s.Škrla.Potřebuješ přihlásit stazku?prosím s.Škrla velmi ochotně zařídí.Však také dostane spoustu tisíc až nevyhrajem,pardon chyba tisku,tento týden určitě vyhrajem.A tak se nám stává s.Škrla pro náš život zde nepostradatelným.Večer je pracovní porada.Po zhodnocení a rozdělení práce,zpíváme národní písně.V 22 h. se jde spát.                                                                           opsal IV

11.7.1951

pracujeme na „novém světě“.Tento mírný svah dává nám možnost ukládat seno do větších kopek.Za tuto práci jsme pochváleni.V seně se hodně práší a tak je nám mílé překvapení,které nám uchyslali soudruzi údržbáři.Komfortně zařízená koupelna dokonce s odtokem vody.Za tuto práci je třeba zvlášť poděkovat s.Woltálovi.Soudruzi údržbáři dělají hotové zázraky.Z ničeho dělají něco.Něco zkutečně trvalé hodnoty.Je na vás soudruzi,kteří příjdete po nás,abyjste ocenili ty,řeklo by se maličkosti,které zde zanechali pro vaše pohodlí soudruzi údržbáři.Svým uměním připravují Vám příjemnější pobyt a léčbu.Večer je pracovní porada.Denní plán byl splněn.

S.Buchsbaňsa splnil slib a přivezl přesnidávky.Nálada se zvedá jak na teploměru.Debatujeme o dalších úkolech,zpíváme a ve 21.30 hod.se jde spát.

12.7.1951

Byla v noci velká bouřka.Hrom burácel tak silně,až se nám třásla chalupa.Naše úmluva,že budeme provádět ranní 10 minutovku,skončila debaklem.Jedině 2soudruzi Mentl a Kuželák pobíhají v podvlékačkách po Horních Holčovicích.Trochu rytmiky a začíná pršet.Do záměstnání jsme přesto šli.S.správce naším příchodem byl překvapen.Venku se však pracovat nedalo.Čekáme v kantýně,až se počasí uklidní.

Asi kolem 8 hod.přijela s.ředitelka ČSSS z Albrechtic.Dala se s námi do velmi zajímavé debaty.Její poznámky o Sovětském svazu,kde byla v loni s výpravou českých zemědělců,její přehled o kulturním dění u nás a ve světě,ukazují nám nový typ ženy.Ženy politicky vyspělé,která si je vědoma svého velkého poslání v nové socialistické společnosti.Debata trvala 2 hod..Pršet nepřestává a tak se jde domů.Koupeme se a na pracovní schůzce hodnotíme dnešní setkání se soudružkou ředitelkou.S Kuželák recituje verše barokních básníků,vysvětluje smysl veršů a vypráví o básnících.Velká pozornost je nám odměnou.

13.7.1951

Zase  nám prší.Je to již k vzteku.Na strání leží ještě spousty sena.Máme odůvodněnou obavu o sklizeň.Přesto,že prší jdeme do zaměstnání.V kantyně si kuchařky stěžují na špatné zásobování.Nevědí co mají vařit.Zelenina není,maso není a dokonce nejsou ani brambory.Jeden dobrovolník sedl na kolo a jede do Karlovic.Po špatné cestě přiváží 30 kg brambor,aby mohlo být nasyceno 50 zaměstnanců. Je 11 hod a tak se celá naše parta dává do škrábání,aby byl oběd co nejdříve hotov.Avšak práce kvapná málo platná.Toto přísloví se dá dobře přenésti i na dnešní oběd.

„Protože se taky říká,“Bez práce nejsou koláče“Jsme ticho a jen v duchu si přejeme dostat mezi sebe toho,kdo zodpovídá za plynulé zásobování kantýny.Uvědomujeme si,že při této stravě,dobrá pohoda nebude u nás častým hostem.Venku se ozývá hlas,který řve,že toho psa zabije.Myslíme,že se jedná o vedoucího zásobování a tak běžíme se podívat na tu legraci.

Je 13 pátek „Patek nešťastný je den,nechoď dceruško s Puňťou ven!“Dceruška neposlechla a tak se dovídáme,že tato nevinně vypadající bestie,vraždí zákeřmě slepice a husy.A dokonce prý slepice ,které odevzdávájí kontikent na 100 procent.Náš předseda bere toho psa pod ochranu.A tak se stává tento zvláštní psí exemplář naším majetkem.S ohledem na jeho minulost,hledáme lodní řetěz a vedem Puňťu do střediska.S.ošetřovatel zhotovuje pěknou boudu a tak z našeho psa zlého,se stává pes domácí,hlídací.Odkazujeme do dalšího opatrování.                                             opsala MS(Marcela Strnadová)

14.7.1951

Počasí se trochu uklidnilo.Jdeme okopávat brambory.Pracujeme se skupinou řeků.Jsou to velmi pilní pracovníci a tak musíme držet krok,abychom nezůstali vzadu.Přesně ve 12 hod.,přihnala se prudká bouře.Utíkáme do chalupy a tam je nám velmi dobře.Nastává úklid,koupání,holení naších brad a stáváme se civilizovanými lidmi.Večer je pracovní porada,kde hodnotíme celý týden.17 soudruhů a 1 ošetřovatel odpracovali 856 hodin.Přes počáteční obtíže splnili jsme první týden velmi dobře.Dík patří v neposlední řadě s.Školovi a s.Hromadovi.Dnes bych chtěl napsat historii jednoho stolu.Vy,kteří budete sedět v jídelně u čistého,moderního stolu ,který je dokonce bíle natřen,ani neuvěříte,že nebyl dodán firmou“Nový byt“ a že jej dokonce ani nezhotovil žádný mistr truhlář,ale náš ošetřovatel s. Hromada.Nátěr provedela fa Z.Brázda,výpravčí CSD.Nejprve mi dovolte stručný popis vzniku tohoto díla.

        Našel se starý stůl,starý asi 20 let.Byl invalidou.Scházela mu noha.Vrchní desky byla uražena.Prostě to byl vrak.Naši údřžbáři si však kupodivu takových neboštíků všimli a nosili je do dílny kde kraluje s.Hromada.Krátká operace  bez uspání,noha se ještě trochu přihobluje a stůl je hotov.Vypadá docela jednoduše,že ano – vážení? Uvažte však kolik řemeslmé dovednosti je třeba k tomu,než takové dílko začne sloužit lidem.To je historie jednoho našeho stolu.

Takových podobných oprav je zde víc.Obložení střechy,spravená podlaha,opravené skříně,nahozená fasáda,a td.převedeno do peněžité hodnoty ,nevím kolik by to bylo.Večer je pracovní porada.Hodnotíme práci prvního týdne.

15.7.1951 

Je první nedělí v H.Holčovicích.Většinou jdeme na procházku do nejbližšího okolí.Cílem naší skupiny jsou Karlovice.Hezké výletní místo.Karlovice se vyznačují tím,že je zde hodně rekreantů- horníci z Ostravska a Karvinska.Večer se nám stal nepříjemný tím,že s.Kozák přišel z Dolních Holčovic a bylo na něm zřejmé,že porušil slib a pil alkohol.Celý případ bude řešen po příjezdu lékaře.Večer zpíváme a poprvé troubí s.Kuželák večerku.Moravo -Moravo -Moravo rozléhá se po celém kraji.                                                                                                                                          opsala MS

                                           

16.7-1951 

V 7 hodin nastupujeme do zaměstnání.Pracujeme na 2 party.Jedna opravuje stodolu a druhá odváží hnůj.Je špatné počesí a tak práce není vůbec radostná.Přesto nálada je dobrá.A tak nám utíká den.Večer přijel s.ředitel Sanetřík nezi nás.Nabízíme mu houbovou polévku vlastní výroby.Velmi mu chutná.Také padla sázka nezi s. Sanetříkem a B.Kolonečným a tom,kdo sní více kynutých knedlíků.Strašně rád bych byl při této soutěži.Při pěkném povídání, utekl nám večer.

17.7.1951 

Stane se vám,že ráno vykouknete z okna a naproti z okna chalupy se na Vás dívá rohaté zvíře.Protíráte si oči.Máte dojem,že ještě spíte.Díváte se znova,voláte kamarády a huronský řev potvrzuje,že u souseda v prázdné chalupě je nový nájemník,Kráva.Je to skutečná kráva.Snad kdyby tam byla postel,tak by v ní ležela.V Indii je kráva posvátným zvířetem.U nás je však vážená a to je víc.Dává nám mléko a maso a proto může kvartýrovat třeba v chalupách.Počasí je už trochu moudřejší a tak rozhazujem kupky sena.Přijíždí s.doktor a přiváží zásobu potravin pro naší kantýnu.Přiváží také nového soudruha Z.Brázdu.Ten bude příštím kronikářem,malířem,kulturním referentem,Projednává se případ s.Kozáka ,který hrubě porušil kázeň.Ověřujeme si,že nejsme ještě dosti kritičtí.Všichni omlouváme přečin s.Kozáka.S. Doktor vysvětluje nám,že zakrývání takového činu mohlo by mít velké následky.Následky pro postiženého,kterému by nemohla být poskytnuta pomoc.Po velké debatě kolektiv odhlasoval aby s.Kozák byl převeden na léčení do ústavu v Opavě.

Byla hodnocena také práce brigády na statku.Každý soudruh dostal 300Kč zálohy na plat.S.ošetřovatel zhotovil nový vůz.S.Woltal ze starých součastek seřizuje novou pumpu.Tím bude zajištěna voda v budovbě a nebude se muset nosit až z druhého konce vesnice.Večer zpíváme,recitujeme a připravujeme se na táborák,který uskutečníme v nejbližších dnech.

Tím končí má práce kronikáře.Omlouvám se Vám soudruzi a prosím o schovívavost.Při denním zaměstnání na statku neměl jsem tolik času zachytit vše,co se u nás za den stalo,co bylo uděláno.Umyslně se vyhýbám popisování naších malicherných rozepří,které se nakonec uklidnía naše přátelství se nanarušilo.Ja osobně děkuje doktoru o péči o nás,o péči mého zdraví,když jsem byl trochu nemocen.Stále bude vzpomínat na s. Škrlu,na jeho ochotu s jakou nám pomáhal v naších skutečně težkých prvních dnech pobytu zde.Pracovitost s. Hromady by měla být nám všem vzorem.Často budu vzpomínat na večery při petrolejové lampě nebo venku při měsíčku.Jistě i ty soudruhu Mentle,Kolbo,Okale,Strýku,Beneši,Bohoušku a všichni ostatní si vzpomenete na náš kolektivní život zde.I přes některé nedostatky si řeknete,bylo to pěkné a záslužné.Přejí Vám v životě plno úspěchů a žádný alkohol.Váš kronikář.                                opsala MS 

17.7.1951

Do nového střediska se dostávám dne 17.7.1951 v odpoledních hodinách.První zastávka je v Jelení.Tam setkávám se s prvními pacienty,kteří tu již zdomácněli. Když jsem se dozvěděl první aktualní zprávy,pokračuji v cestě do osady.Dvacet minut rychlé chůze do kopce veden dr. Buxbaumem a jsem na místě.Zastihl jsem soudruhy v pilné práci.Zasypávají mne otázkami,co nového v Opavě a.t.d.Když jsem nasytil jejich zvědavost,rozhlížím se kolem a musím přiznat,že nezaháleli.Jejich první dny namáhavé práce připravili tu již pro všechny,co příjdou,kus skutečného domova.Najdeš tu již vše co potřebuješ k nutnému pohodlí.Všude čisto,vydrhnutá podlaha,obílené zdi,je tu umývárna,ustlaná lůžka,v kuchyni praskající oheň.To vše Tě mile přivítá.Další shledáváš a oceňuješ postupem času.Na začátek je toho dosti. Ještě však mnoho polozbořených baráků se spostou špíny,zápachu a různého haraburdí volá po pracovitých rukou dalších pacientů.Je krásný,slunný den. Romantická horská krajina,zdravý vzduch a lesy budou vítanou změnou.Večer scházejí se soudruzi ze zaměstnání.Hodnotí na schůzi denní práci,mluví se o drobných nedostatcích a závadách.Debata byla dnes rušná.Konečně volná zábava,na to rozcházíme se na světnice.Uléhám na volné lůžko po s. Kozákovi.Nemohu hned usnout a tak přemítám o nových dojmech.Čeká mě tu práce jak odjede s.Kuželák.Vedení kroniky při denním zaměstnání,k čemu třeba hodně trpělivosti,zvlášť když je pěkné počasí.Můj šťastnější předchůdce s.Kuželák předá mi poznámky a odjede domů.Pěkně však to zpracoval,měl k tomu vlohy.V civilu herec,zde kronikář,pracovní vedoucí,kulturní referent-prostě děvče pro všechno.Takových lidí je tu třeba.K tomu iniciativní,veselý a dobrý kamarád. Nezapomeneme na večery strávené v jeho společnosti-kdy ze svého bohatého repertoáru rozdával trochu veselosti nám všem.Jeho herecký talent nelze mu popříti.Dovedl svoji písní doprovázeje hrou na kytaru zapůsobit na naše city.Jeho píseň tě přivedla ku vzpomínkám neb vrátila k přítomnosti.Pár akordů na kytaru a melodie moderního tance dovedla Bohouše vyprovokovati k divokému tanci,napodobujíc jakousi španělskou tanečnici. Bouře smíchu je mu odměnou.Tak uběhl první den. 

18.7.1951 

Hlas ošetřovatele vytrhuje tě ze spánku.Vstáváme,umýváme se ve studené vodě. Ke snídani bílá káva a chléb. Rozcházíme se do zaměstnání.Jedna část soudruhů odchází na státní statek v Jelení,kde bude sklízet seno,druhá zůstane na úpravě ubykací. Čas při práci letí jako voda-přesnídávka a blíží se poledne.Volá mě s.Vilček,abych s ním dovezl na primitivní dvoukolce oběd z Jelení.Je to nepříjemná věc,chodit pro oběd a večeři tak daleko,obzvlášť,když to ještě za mnoho nestojí.Přiblížil se večer,odbývá se schůze.S.Mentl zhodnotil práci na statku.Nadělali se dnes,ale za stávajících obtížných poměrů udělali dosti.Sám správce statku přiznal,že se ani víc udělat nedalo. Přihodila se menší nehoda.Převrátila se jim fůra sena,naštěstí se nic nikomu nestalo,ale svážení se tím zabrzdilo o ¾ hodiny.Rovněž doma práce značně pokročily.Pokrývala se střecha,opravova a natíral se nábytek a prováděl další úklid.Po večeři trochu hovoru a jdeme spát.

19.7.1951 

Žádné zvláštní příhody.Pokračováno v pracovním programu jako předešlý den.Všude-jak na poli,tak doma proveden pěkný kus práce.Vytlučená okna budovy dnes už není vidět,za to budiž pochválen s.Pazderka.

20.7.1951

Odbýváme snídani a zas každý pokračujem,kde jsme včera přestali.S.Hromada hobluje dvě dlouhé tyče.Co z toho asi bude?A ejhle.Večer vidíš krásný,dlouhý žebř.Malíř,který bude pravděpodobně již zítra líčit čelní stěnu budovy,bude si jej pochvalovati.Další perný den za námi a je tu večer.Přijíždí dr.Buxbaum a dováží dva nové osadníky.Soudruha Turka zam. ČSD-natěrače a Al. Juříka horníka.Při debatě večer vyptává se dr. Buxbaum jednotlivých pacientů jak se cítí v novém působišti a jak pohlížejí na nový způsob léčby.Celkem vzato-má na nás nové prostředí blahodárný účinek.Každy den je nám třebarozhodovati o mnoha nových problémech.Pracujeme stále,ale pořád máme co dělati.Práce nám jde od ruk,nová už zas na nás čeká.Není tu čas na zbytečnosti.Zdravý vzduch a klid přírody nám vrátil vnitřní vyrovnanost,vrátil nám chuť a radost z práce,dal nám stálou chuť k jídlu.Jíme a přece netloustneme a cítíme se celkově posíleni.

21.7.1951 

Je sobota,blíží se neděle.S novou chutí vrháme se do práce.Těšíme se na neděli,abychom se podívali do blízkého okolí,neb aby někteří navštívili rodinu a vyřídili nutné záležitosti.Uklízíme,abychom měli míň práce a více volna v neděli.

22.7.1951

Písmo sice praví:šest dnů budeš pracovati a sedmý den odpočívati,ale devět soudruhů toho nedbá a není to hříchem.Jejich práce je příkladná.Je krásný den,třeba jej využít-ne k zahálce,ale k práci.Seno by mohlo zmoknout,ztratilo by na hodnotě a dobrého krmiva bude v zimě třeba.K tomui leží ještě mnoho pokoseného sena pod širým nebem,třeba jej odvézt do stodol.Tak odcházejí soudruzi a v neděli zasvětili práci.Ti co zůstali doma uklidili ubykace.Ve 13hod. Skončilo zaměstnání.Všichni se nasytili,oddechli po práci a nyní zvažují o zábavě.Je dnes pěkně-uděláme večer táboták.Snáší se dřevo,za chvíli je hranice připravena.Večer zazárí světlo táboráku,zazní písně za doprovodu kytary.Čas rychle uběhl,třeba jít spát,blíží se 11hod.

23.7.1951 

Pondělní ráno nás přivítalo sychravým počasím.Stavíme lešení,nosíme vodu,mícháme vápno,skládáme barvy.S.Hromada komanduje práci.Za chvíli stojí lešení,barva je namíchaná a vesele se líčí.S.Vilček dělá zednickou,aby malíři měli čistou práci.Přicházejí kamarádi z pole,jsou pro nás znamením,že máme končit práci.Tak nám při práci uběhl další den.Na poli se jim dnes nemalo nedařilo-byly časté překážky.S.Škrla nám dovezl kuřivo a jiné drobnosti.Čekáme již na něj jako na spasení,neb poslední zbytky cigaret byly vyčerpány.Obrazek

24.7.1951

Opět škaredé počasí.To nám však nebrání,abychom pokračovali v práci.Je úterý,přijede dr.Buxbaum,dovíme se zas cosi nového.Soudruhům na poli šla práce dnes špatně,několikrát se musili schovat před náhlými přeháňkami.Doma jsme obílili celý dům zvenčí až na podezdívku.Ve večerní debatě projednáváme denní bolesti.Dr.Buxbaum nás informuje o postoji veřejnosti k vybudování nového samostatného psychiatrického střediska v H.Holčovicích,při oblastní nemocnici opavské.Dále hovoří o poskytnutí nutných investic/6mil.korun/ k zřízení k nejnutnějších věcí/jako provedení elektriky aj./ V pátek má přijeti rozhlasový vůz/zatím nepřijel/ a s. ředitel Sametřík,který má zachytiti stávající hodnoty osady,aby mohli být jednou porovnány.Budou-li uvedeny všechny plány ve skutek-čeká H.Holčovice skvělá budoucnost.My zatím pracujeme,klademe základní kameny ku zdárnému uskutečnění započatého díla,pyšni na to,že tvoříme něco zcela nového,něco bude velkým přínosem pro nově vytvářející se socialistickou společnost.Již dnes by bylo zajímavé zhodnotit tuto práci a myslím,že to již byla za ni pěkná suma peněz. K tomu třeba uvážit,že pracujeme na ubikacích  zdarma.Můžeme poděkovat jen svým kamarádům pracujícím na statku,kteří se zavázali dobrovolně se s námi rozděliti o polovinu výdělku.Tak přinášíme stále denně cenné hodnoty,posilováni myšlenkou,že naše práce nebude marná,ale že celé práci utvoříme pevné základy,na nichž se dospěje k zdárnému vybudování celého střediska a uskutečnění dobré myšlenky.Na vybídnutí dr. Buxbauma klademe mu otázky nám z lékařské vědy nejasné,na které nám tento dává věcné vysvětlení.Večer zakončujem sborovým zpěvem a s.Kuželák nám zpívá na rozloučenou několik písní.                 

                                                              opsala MH (Milada Hradilová)

(poznánka - opsáno i s případnými pravopisnými chybami aby byla zachována plná autenticita tehdejších kronikářů)

25.7.1951

První směně se blíží konec pobytu.Zvykli si tu již sice ale přece jenom se těší  zas na  domov,na vlastní zaměstnání,aby nyní až odejdou-vedli nový lepší život bez alkoholu.Bude to pro ně radost pro samotné,pro rodinu i společnost.Již dnes cití se jinymi lidmi-řekl bych jako znovuzrozenými.Budou muset podstoupit mnoho zkoušek,ale věřím pevně,že  velká většina jich dobře obstojí.Práce nám utíká,správce je s výkonem spokojen.Udržbáři rovněž nezaháleli..Okapní roura a zábradlí na schodech vchodu do budovy dostaly nový nátěr.(s.Turek).O práci máme postaráno o jídlo též.Můžeme být spokojeniKdyž byla práce zhotovena a stanoven nový program ,domlouváme se na názvu střediska a hesla na bránu.

Byl přijat název „osada bojovníků za střízlivost.

Z valných návrhů přijat návrh s.Beneše  o použití části peněz z pokladny k zakoupení jídla na přilepšenou pacientům..

26.7.1951

Blíží se neděle den oficiálního otevření střediska.Konáme poslední  přípravy k tomu účelu.Pro případ deště vyklízíme velkou místnost v prvním poschodí bývalé hospody.Všude jsou vrstvy smetí,starého harampádí a bůh ví co ještě.Odklizovací práce a vydrhnutí podlahy má za úkol

s.Bořek.S Turek se na provizorním lešení ohání štětkou a práce mu jde od ruky.Odpoledne je vylíčeno.Ještě třeba udělat podrovnávku ale jak?Neřerli byste,že kus pohozeného starého pytle ,který tu ležel nepovšimnut.může v rukách dovedného malíře učinit dobré služby.Smotám do roly a namočen v barvě,otiskuje na zeď obrazce kůry starého stromu.Tak pracujeme všichni,narážíme každý na nějaké nedostatky a pomáháme si jak to jde.

27.1.1951

Pokračujeme v domácím zaměstnán.Budova dostala novou firmu „Domov střízlivosti“ na bráně vchodu do osady heslo pro zdar našípráce. 

Dnes jsme měli výborný oběd.Polévka s obsahem zelných listů,teplá a vydatná,o chuti bez poznámek a především mastná.Soudruzi se marně zhlížejí po nějakém tukovém oku na povrchu.Jen dvě nespokojené oči našich soudruhu zrcadlí se na hladěně polévky.Další chod je rajská omáčka s knedlíkem a bez masa

(abychom snad jako dobří křesťané nezhřešili -je pátek).Tedy opravdu bohatý oběd za naší práci.Omlouvám se však.Na začátek nám kuchyň udělá co mohla,jsme si toho vědomi a děkujeme i za tuto první pomoc.Časem se všechno upraví.K debatnímu večeru přijela řada hostí spolu s doktorem.Jsou to:Opavský s.Stavař,Krnovský tajemník s.Škrla,správce nemocnice,s.Zlámal,vedoucí účtárny s.Šotek a slečna Eichlerová vedoucí pracovnice OUNZ.Vítáme hosty.Hodnotíme práci,stanovíme pracovní program.S.Stavař děkuje nám za obětavou pionýrskou práci a přeje nám do dalšího života bez alkoholu mnoho zdaru.S.Zlámal je mile přkvapen s tím,co se až dosud udělalo.Slibuje,že nám bude všemožně -hlavně po stránce zásobování spolu se s.Šotkem nápomocen.Souhlasí se zřízením vlastní kuchyně a dosazením stálého kuchaře,což bude výhodné pro další směny.Na to újímá se slova Dr.Buxbauman.Je vcelku prvním  během spokojen až na případ s.Kozáka.Děkuje nám za vykonanou práci.Loučí se s námi.Pronáší k nám povzbuzující slova k dalšímu životu bez alkoholu,ať se každý vrátíme ke svému zaměstnání.Dal nám dobrý základ a je teď na nás samých,abychom dále správně pokračovali.Budeme muset podstoupiti těžké zkoušky,ale že věří,že odoláme a pevná vůle nám zabrání požívání alkoholu a dáme se správnou cestou.Kdyby snad přece jen někdo klopítnul,že je ochoten poskytnouti mu radu i pomoc.S.Kuželák děkuje mu za péči,kterou k nám během léčby vynaložil a zavazuje se jménem všech soudruhů,že nebudem alkohol pít.Na zakončení večera zpíváme písně,vypráví se anekdoty.Loučíme se s hosty nasedajícími do auta prohlasováním slov : Avi,Avi Avi  Benaps Vás zdraví.

28.7.1951

Na statku jsme již zkončili práci.Čekáme ještě na odměnu za ni.Když ji bratrsky rozdělíme zbude na každého za 3 neděle práce výdělek 700Kčs.K tomu máme na rozchodnou slíbeného berana.Přijíždí s.správce z Jelení,vyplácí nám paníze a dává souhlas k vykonání obětního díla.Všecko pěkně klaplo,peníze v kapse,o jídlo postaráno.Jsme spokojeni.S.Burý řezník koní již připraví k zabití obětí a rovněž také kuchař s, Albrecht má již vše připraveno,aby se postaral o další zpracování pro naše žaludku.3 soudruzi cpou slamníky na statku pro případné návštěvníky,kteří tu v neděli příjdou.Ještě poslední uklid před budovou,úprava příchodové cesty do osady,natření žerdí k praporům a byli bychom tak dalece na neděli připraveni.Spokojeni s vybavenou prácí, rozcházíme  se na rozloučenou při písni  a kytaře „Bez alkoholu pobaviti.“.

29.7.1951

Přiblížila se neděle-den oficiálního otevření nového střediska.Ještě poslední práce na úklidu ubikací a očekáváme první hosty.Kuchař má i jeho pracovníci plno práce.Přicházejí dopoledne první hosté,manželky a děti pacientů.S blížícím se polednem množí se hosté,přijíždějí auta a dovážejí četné zástupce z kraje i naši nemocnice.Naschomáždilo se tu na otevření střediska až 200 lidí.Hlavní návštěvníci: ˇza KMV referent s,Mokroš,za ČS.červený kříž.insp.s.Marek,a s.Vařečka,za ONV Krnov osvětový inspektor s.Michálek,dále tajemníci protialkoholních poraden v Krnově  a v Opavě s. Škrla s. Stavař, vedoucí pracovnice UNZ Krnov s.Eichlerová,s. Předseda MNV Dolní Holčovicích,ředitelka ČSSS s.Šmehlíková a s,správce stat.statku z Jelení.Přijela i hudba -členové Opavského divadla s.profesor Hudeček,Březina,dirigent Ostavského divadle s. Kašper.Představitelé z Opavské nemocnice:s.ředitel  Sanetřík,za psych.oddělení s.  Dr.Viktora, dále s. Dr.Vítek s manželkou, Dr.Kolele s manželkou a Dr.Buxbaum,ošetřovatelé s.Kuchařík.Všichni se společně schromáždili k důležité poradě o novém středisku v kanceláři s. ošetřovatele.Ve 3 hod.odpoledne po hudebním čísle pronesl zahajující řeč s. Škrla.Na to promlouvají za vedení osady Dr.Buxbaum,za pecienty  s.Beneš, recitaci pronesl s.Kuželák,potom vystřídali se v řeči další představitelé s. prim.Dr.Viktora,s.ref.Mokroš a jiní.Opět zahrála hudba,s.Škrla poděkoval za pronesené řeči a následuje volná zábava.Tím bylo oficiální otevření Osady bojovníků za střízlivost  ukončeno.Účastníci si prohlédli osadu Horních Holčovic a blízského okolí.Moderní bouráky ze zástupci krajů,nemocniční auta se rozjela odvažejíc zůčastněné.Zůstal tu jen pro okrasu

porouchaný,malý nemocniční autobus,Oblastní osadníci a kuchař obklopeny horou nádobí tu zůstali.Děkujeme všem za návštěvu a hlavně našemu kuchaři s Albrechtovi  za chutné jídlo.Táborákem byla neděle zakončena.                                      

30.7.1951

Rušná neděle je za námi.V pondělí ráno nás přivítalo hustou mlhou.Soudruhům však počasí nevadí.končí se jim 3 nedělní pobyt,odjedou domů a přijedou druzí.Za chvíli má každý sbaleno.S.Voltar již od rána netrpělivě přecházel.Jako všichni čeká na příjezd auta,které je odveze  do  Opavy a potom každý se rozjede domů.Roztaženi na lůžkách všichni odpočívají.Nadělali se tu dosti,nají dnes poslední den pobytu zasloužený  odpočinek.V 5 hod odpoledne přharcovalo nem.auto,vyklápí nové osadníky s novým ošetřovatelem s. Kuchaříkem a stará parta útěkem nasedá.po chvíli motor nastertován,auto uvádí se v pohyb a s ním zasoužili pionýři.Auto se vzdaluje máváním na rozloučenou.5 nás tu zůstalo z první směny s.Wilčete,s.Albrecht,s.Turek,s.Jiřík,s.Brázda.Přijelo jich 11 nových a ošetřovatel.navě příchozí seznamují se s okolím Záhy si tu zvyknou tak jako mi jsme si zvykli a bude se jin tu libit.Večer máme debatu,vítáme nové soudruhy a ošetřovatele zasvěcujem do nových poměrů a komáme tak obvykle pracovní program na zítřek.

                                                                  opsala  MS

                                                              

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Těžké, ale radostné začátky

(Petr Škrla, 1. 2. 2011 18:46)

Vážený pane Vaňku,
Rád bych vám poděkoval za iniciativu a práci při digitalizaci kronik léčebného střediska v Horních Holčovicích a snahu oživit historii tohoto velice zajímavého projektu. Můj otec byl při zrodu tohoto projektu a já osobně jsem byl svědkem okamžiku, kdy se zrodila myšlenka na vybudování této léčebny. Naše rodina bydlela v Krnově a jednou v neděli se celá naše rodina vypravila do Horních Holčovic (rok 1950) na "jahody", Možná, že málokdo ví, že na loukách kolem Horních Holčovic rostlo v té době obrovské množství lučních jahod. Vzpomínám si jako dnes, že v jednom okamžiku se otec napřímil a zahleděl se na zdánlivě opuštěnou vesničku. Pak se na jeho tváři objevil úsměv , obrátil se k mé matce a řekl s nadšením: "Zde bude stát léčebna kde dáme novou šanci lidem, kteří propadli alkoholu. Otec v té době pořádal přednášky v řadě moravských měst o škodlivosti alkoholu a nikotinu. Ve svém rodinném archivu mám řadu fotografií a příběhů z prvních dvou let budování léčebny. Před sebou mám také originál pozvánky na slavnostní otevření "Osady bojovníků za střízlivost"
Já osobně jsem emigroval v roce 1968 do Kanady a prožil jsem 10 let v leprosáriu v africké Sierra Leone. V současné době bydlím v Bruntále.
Pokud byste měl zájem, mohli bychom se někdy sejít, vyměnit si nějaké materiály a informace. V léčebně jsem jako chlapec prožil s otcem dlouhé měsíce a během nich jsem získal intimní pohled na vztahy, kulturní život, radosti i strasti prvních skupin pacientů v léčebně i frustrace a radosti ošetřovatelů a pomocného personálu.
Ještě jednou děkuji za vaši práci. Byl bych také rád kdyby někdo upravil informace o léčebně na důležitých informačních serverech jako je třeba Wikipedie.

S pozdravem,

Petr Škrla, PhD
petr.skrla@tiscali.cz